20 mei 2024

Openbare lezing vrijeschool Tiliander over hoogbegaafdheid

TILBURG | NIEUWS | Basisschool Tiliander uit Tilburg organiseert maandag 17 juni een lezing over hoogbegaafdheid en vrijeschool-pedagogiek. Eerder dit jaar is er een lezing verzorgd over hoogbegaafdheid en onderwijs in algemene zin. Ouders en geïnteresseerden zijn van harte welkom, ook als zij niet aan de Tiliander zijn verbonden. De lezing begint om 20.15 in de grote zaal van de school.

Basisschool Tiliander kijkt vaak net op een andere manier naar de ontwikkeling van kinderen dan de reguliere wetenschap dat doet. Dat geldt ook voor hoogbegaafdheid. Zo zal mevrouw Gea Weeren dieper ingaan op onderwerpen als ontwikkelingsfasen van het kind, scheppende krachten binnen de lessen en concrete ondersteuning vanuit antroposofisch onderwijs. Juist het scheppende karakter van dit type onderwijs, speelt in op de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

De Tiliander biedt kinderen op ieder ontwikkelniveau de ruimte om zich maximaal te ontwikkelen. De school biedt een veilige basis. Handelend vanuit de antroposofie staat de school garant voor een balans in leren met hoofd, hart en handen. Andere pijlers van het onderwijs zijn onder andere respect voor elkaar en de omgeving, ruimte voor het spelende kind, klassikaal onderwijs en een duidelijk dag-, week-, en jaarritme.
Gea Weeren is in het dagelijks leven docent psychologie aan de Hogeschool Helicon en is schoolbegeleider en –psycholoog geweest van de schoolbegeleidingsdienst voor Vrije Scholen.

Datum: 17 juni. Locatie: Basisschool Tiliander, Lange Nieuwstraat 189, 5041 DB Tilburg. Aanvang: 20.15 uur. Email: info@tiliander.nl
[Bron: persbericht]

 

 

Deel dit artikel