20 juni 2024

Tilburg University neemt kaap van 2000e promotie

TILBURG | NIEUWS | De universiteit van Tilburg heeft een historische mijlpaal bereikt. Op maandag 24 juni vond de 2000e promotie plaats. Dr. Brigitte Kroon schreef dit wapenfeit op haar naam met de verdediging van haar proefschrift ‘Not business as usual’. Dat gaat over HRM-systemen buiten grote bedrijven.

De eerste promotie in Tilburg vond plaats in 1938, toen de universiteit nog Roomsch Katholieke Handelshoogeschool heette en elf jaar bestond. De econoom P. P. (Petrus Paulus) van Berkum promoveerde op 3 februari cum laude op het proefschrift De betalingsbelans als uitgangspunt eener beschouwing over de recente structuurwijzigingen in het economisch leven, bij prof. dr. H.A. Kaag en dr. H. Hirschfeld. Van Berkum werd kort daarna in 1939 benoemd tot hoogleraar en was in de jaren 1946/1947 en 1957/1958 nog rector magnificus.

De 1000e promotie volgde in 2002, zestien jaar na de invoering van het AiO-stelsel in 1986. Met dat stelsel werd een juridisch en formeel kader geschapen voor assistenten en onderzoekers in opleiding (AiO/OiO). Was een promotie vroeger iets wat universitair docenten naast hun gewone werk deden, nu krijgen promovendi doorgaans vier jaar de tijd om zich, onder begeleiding en ingebed in een onderzoeksschool, op hun promotieonderzoek te richten. Het AiO-stelsel zorgde er mede voor dat het aantal promoties de laatste decennia fors is toegenomen.

Brigitte Kroon (1969) werkt bij het departement Human Resource Studies van Tilburg University. Ze onderzocht Human Resource Management (HRM) in kleine organisaties en detacheringsorganisaties en de oorzaken van goed en slecht werkgeverschap in de Nederlandse land- en (glas)tuinbouw. De resultaten staan verwoord in het proefschrift: Not business as usual: HRM systems and employee outcomes in nonstandard contexts. Prof. dr. Jaap Paauwe en prof. dr. Riccardo Peccei begeleidden deze 2000e promotie.
[Bron: persbericht]
 

Deel dit artikel