17 april 2024

Basisscholen zetten in op begeleiding jonge leerkracht

HELMOND | NIEUWS | Zes schoolbesturen in Oost-Brabant/Noord-Limburg maken de komende jaren extra werk van de begeleiding van aanstaande en startende leraren basisonderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met Hogeschool de Kempel in Helmond.

In het kader van de regeling Versterking Samenwerking ontvangen zij subsidie voor het project ‘Samen Opleiden’. Tot december 2016 wordt er €1.600.000,- geïnvesteerd in de professionalisering van jonge leraren.

Met het pabo-diploma op zak ontwikkelt de beginnende leraar zich verder in de praktijk. Dat vraagt om leren op de werkplek. De basisscholen die betrokken zijn bij het project worden gefaciliteerd om hun jonge leraren hierin te begeleiden. Dit moet onder andere leiden tot behoud van gemotiveerde leraren voor het onderwijs.

Deelnemende schoolbesturen zijn SPO Venray, Zicht PO, PlatOO, Eenbes, Qliq Primair en OBS Helmond. Het is de bedoeling dat aan het eind van de subsidieperiode drie scholen per bestuur deelnemen aan de samenwerking.

Naast de aandacht voor de begeleiding van de beginnende leraar richt de samenwerking zich op actuele thema’s als:
–    omgaan met verschillen;
–    opbrengstgericht werken;
–    educatief partnerschap;
–    pedagogisch handelen.

Minister Bussemaker van Onderwijs maakte onlangs bekend dat ze extra geld ter beschikking stelt voor de begeleiding van startende leerkrachten. Ongeveer een kwart van de starters haakt binnen vijf jaar weer af.

> Minister Bussemaker roept leraren op om mee te denken

 

 

Deel dit artikel