20 juni 2024

Giralis onderwijsadvies failliet verklaard

DEN BOSCH | NIEUWS | De rechtbank in Den Bosch heeft op 7 augustus 2013 Giralis Groep BV failliet verklaard. Ook de gelieerde ondernemingen Giralis Advies BV, Giralis Eerstelijns Zorg BV en Giralisjeugd Tweedelijns Zorg BV zijn failliet. Giralis is gespecialiseerd in onderwijsadvies en in ondersteuning en begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben o.a. vanwege leer- en/of gedragsproblemen.

Door het faillissement raken ongeveer honderd medewerkers hun baan kwijt. Het Brabants Dagblad meldde in juli al dat de onderwijsadviestak van Giralis flink moest inkrimpen. Commercieel directeur Gerda Bakker zei toen tegen de krant dat door deze sanering de rest van de organisatie het hoofd boven water zou kunnen houden. Dat bleek te optimistisch. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, aldus het Brabants Dagblad. Binnen twee weken moet daar meer duidelijkheid over zijn. Giralis zou te lijden hebben onder de bezuinigingen binnen het onderwijs.

De afgelopen jaren zijn meer vergelijkbare organisaties verdwenen. Dat wordt toegeschreven aan de ingrijpende verandering die in 2006 in gang is gezet. Tot die tijd kregen gemeenten geoormerkt geld van het rijk dat ze moesten doorsluizen naar de onderwijsbegeleidingsdiensten. Basisscholen waren op hun beurt verplicht om de diensten af te nemen bij de obd’s in hun regio. Vanaf 2006 kwam een einde aan deze vorm van wat sommigen ‘gedwongen winkelnering’ noemden. Scholen en gemeenten zouden na een overgangsfase zelf kunnen beslissen waar ze hun budget besteedden. Aanbodfinanciering maakte plaats voor vraagfinanciering.

Commercieel
De onderwijsbegeleidingsdienst van de regio Den Bosch koos er bewust voor om als een commerciële onderneming verder te gaan. De naam werd veranderd in Giralis en door overname van obd’s in de regio Ede en Zuidoost-Brabant kwamen er meer locaties. Giralis was ook een van de partners in de TopTalentPrijs voor docenten.
In 1998 waren er nog 52 obd’s in Nederland en de verwachting was dat door het openstellen van de educatieve markt voor andere aanbieders, het aantal instellingen zou halveren. Bij de branche-organisatie Edventure waren vorig jaar 24 onderwijsadviesbureaus aangesloten. In totaal goed voor 2500 werknemers.

Deel dit artikel