20 april 2024

OMO blij dat Onderwijsakkoord jonge docenten zicht geeft op een baan

TILBURG | NIEUWS | Eugène Bernard, bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), is blij met het Onderwijsakkoord dat vandaag gepresenteerd is door de bewindslieden op OCW. Zijn organisatie is onder meer blij met maatregelen die de instroom van jonge docenten stimuleren. Het gehele akkoord bestempelt hij als ‘overwegend positief’.

In een persverklaring merkt Bernard op dat door het opschuiven van de pensioenleeftijd, gegeven de huidige arbeidsmarkt, er een verdere vergrijzing dreigt van het personeelsbestand van OMO. Op dit moment is al de helft van het personeel vijftig jaar of ouder. Als die generatie over een aantal jaren in hoog tempo met pensioen gaat, dan dreigt er een gat te ontstaan in jarenlange opgebouwde kennis en vaardigheden. Het Onderwijsakkoord bevat gelukkig maatregelen die die dat risico kunnen voorkomen, aldus Bernard. “Een goede balans van ervaren docenten en jonge docenten is belangrijk. Daarom juich ik de aangekondigde stimuleringsmaatregelen toe waardoor jonge docenten een baan kunnen krijgen of behouden. Het is fijn dat de opkomende generatie docenten zo ook een kans krijgen.”

Een punt van zorg is ook het aantrekken van academisch opgeleide docenten. In het Onderwijsakkoord is dat een speerpunt. Bernard onderschrijft dat streven, maar constateert tegelijkertijd dat dat een flinke opgave is. Want nu komen er onvoldoende afgestudeerden van de universitaire lerarenopleidingen om de vacatures allemaal te vervullen.
In zijn reactie gaat Bernard verder onder meer in op modernisering van de arbeidsvoorwaarden, het invoeren van een professioneel statuut dat de zeggenschap van docententeams verankert, nascholing, het terugdringen van de bureaucratie en het opheffen van de nullijn.

De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is in het voortgezet onderwijs het grootste schoolbestuur van Nederland met ongeveer 62.000 leerlingen en bijna 6900 personeelsleden.

> Lees hier de volledige tekst van de verklaring van OMO

> Lees hier de tekst van het Onderwijsakkoord

Deel dit artikel