14 juni 2024

Oud-lector Kees Vernooy: zorgen over polarisatie opbrengsgericht werken

Kees vernooy
Kees vernooy

HENGELO | NIEUWS | Dr. Kees Vernooy, emeritus lector van Hogeschool Edith Stein, maakt zich zorgen over een groeiende polarisatie wat betreft het opbrengstgericht werken. Hij schrijft dat in een toelichting op de digitale nieuwsbrief die hij elke week rondstuurt.

Vernooy: “In toenemende mate lijkt in Nederland zichtbaar te worden het onderscheid: je bent voor of tegen opbrengstgericht onderwijs. Dit is geen vruchtbare polarisatie, o.a. omdat je toetsen nodig hebt om meer informatie over het functioneren van kinderen maar ook van leerkrachten/scholen te krijgen. Informatie die gebruikt kan worden voor het effectief helpen van kinderen, leerkrachten en scholen.”

“Zo zien we dat de kleutertoets geschrapt is uit het toezichtkader van de inspectie, maar we moeten daarbij niet vergeten vanuit de optiek van preventie wat iemand als Allington daarover zegt: Kinderen verschillen van elkaar als ze in groep 1 de school binnenkomen op het gebied van ervaringen met geschreven taal, woordenschat en fonemisch bewustzijn; ervaringen die hen al of niet voorbereiden op het toekomstig leren lezen.”

Slechte leesstart
“Met dit gegeven doen scholen nog te weinig, maar met dit gegeven zouden scholen wel meer moeten doen, omdat anders kinderen uit laaggeletterde milieus het risico lopen van een slechte leesstart. Allington (2008) noemt het problematisch dat sommige scholen kleutergroepen niet zien als plaatsen waar vroegtijdige interventies moeten plaatsvinden.”

“Bovendien kan volgens hem vroegtijdige hulp in de kleutergroepen bijdragen tot het dichten van de kloof op het gebied van de beginnende geletterdheid die er bestaat tussen kinderen afkomstig uit diverse milieus. Vroegtijdig meer tijd aan potentiële risicolezers besteden, levert later betere leesresultaten voor deze kinderen op.”

Vernooy, die zich sterk maakt voor verbetering van het leesonderwijs, zegt dat hij in dit verband altijd moet denken aan een uitspraak van Robert Slavin: Kinderen problemen laten krijgen die mogelijkerwijs hadden kunnen worden voorkomen, is inhumaan.

> Lector Kees Vernooy: Terugval leesvaardigheid onnodig [2010]

Deel dit artikel