18 juli 2024

Het mbo als nationale pispaal?

Beroep: Onderwijs | Aflevering 4.18

COLUMN | Wat is het toch met de roc’s dat iedereen zo graag tegen ons aanschopt? Nationale pispaal is nog zwak uitgedrukt. Zelfs ‘ons moeder’ houdt niet van ons, lijkt wel, want wat zegt zij in het AD van 16 december?
‘Ouders moeten hun kinderen weer met een gerust hart naar het mbo kunnen sturen.’
(Het venijn zit in het woordje ‘weer’: Nu kan dat niet dus?)

Wat moet je als sector als je eigen minister zoiets in de krant zet? Je kleren verscheuren, je haren uit je hoofd rukken en as op je schedel strooien? Dat om mee te beginnen, lijkt me, maar er is meer. Niet alleen spuit ze ons onder de stront, ze slaat de plank ook op spectaculaire wijze mis.

Ze zegt dat we ‘… per opleiding duidelijk moeten maken hoe groot de kans op werk is .. dan verdwijnen onrendabele opleidingen vanzelf.’
Ha! Ook Jet moet haar kleren verscheuren, haar haren uitrukken en as op haar schedel strooien want hier gaat ze vér uit de bocht. Zo rationeel verloopt de opleidingskeuze niet, op geen stukken na zelfs.

Twee persoonlijke ervaringen uit het afgelopen jaar.
1. Tijdens een presentatie over onze techniek-opleidingen voor 60 examenkandidaten vmbo, laat ik een dia zien over de kansen op de arbeidsmarkt. Precies wat Jet wil dus. Doodse stilte in de zaal. Op mijn vraag: ‘Wie vindt dit belangrijke informatie?’ gaat, na enige aarzeling, één vinger omhoog.
Eén!

2. Tijdens een presentatie voor 20 havo-3 leerlingen die dreigen te blijven zitten en door hun decanen naar het ROC zijn gestuurd om daar hun licht op te steken, laat ik weer zo’n dia zien. Niemand is geïnteresseerd, ook niet als ik aandring. Het raakt ze niet, gewoon echt helemaal niet.   

Ik zeg niet dat dat prima is, maar ik zeg wel dat het zo is en goed beleid houdt rekening met hoe het is. Dus, Jet, haal ons niet door de modder en spuit ons niet onder de stront! En stem je beleid af op de feiten. Niet het ‘sollen’ maar het ‘sein’!

Deel dit artikel