16 april 2024

Ans Buys bij afscheid van Fontys koninklijk onderscheiden

TILBURG | NIEUWS | Ans Buys (65) is bij haar afscheid van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) koninklijk onderscheiden. Burgemeester Ton Rombouts van de gemeente ’s Hertogenbosch reikte haar in de Concertzaal in Tilburg de versierselen uit die behoren bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Haar hele werkzame leven stond in het teken van het onderwijs. Ze begon als docente maar al gauw bleek ze ook over leidinggevende eigenschappen te beschikken. Ze werd op een gegeven moment rector van het St. Janslyceum en stapte in 2002 over naar de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg om daar als directeur aan de slag te gaan.

Ze kwam er niet in een gespreid bedje want het was er al jaren onrustig bij de opleiding die onder de naam van Katholieke Leergangen ooit groot was geworden. De opleiding ging gebukt onder reorganisaties en wisselende directies. Buys bracht de rust terug in de organisatie en zorgde ervoor dat de luiken opengingen. Als voormalig rector van een grote middelbare school wist ze als geen ander hoe belangrijk het is dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar moeten staan.

Ans Buys vervulde tal van functies in de onderwijswereld en ze zat ook regelmatig om de tafel met bewindslieden. Ze was o.a. voorzitter van het ADEF, het landelijk overleg van directeuren van lerarenopleidingen en ze zat in adviescommissies van de Vereniging van Hogescholen. Buys plaatste de rol van de docent in het onderwijsproces nadrukkelijk op de voorgrond.

Groene potlood
Haar boodschap was tweeledig: de maatschappij mocht wel meer waardering hebben voor de docent, maar anderzijds mocht de leraar ook wel wat meer zelfbewustheid uitstralen. Aan de klaagcultuur die het onderwijs soms aankleeft, had ze een broertje dood. Zelf was ze altijd positief en optimistisch. Haar motto was: hanteer niet het rode maar het groene potlood. Of anders gezegd, staar je niet blind op wat er fout gaat, maar heb vooral oog voor wat er allemaal goed gaat en waardeer dat.

Ans Buys is in dat opzicht een onderwijzer pur sang en ze vertelt altijd met veel liefde en bevlogenheid over haar vak. Afgelopen najaar deed ze dat nog tijdens de Lezing Anders in de Kerk in het oude kerkje van Bokhoven. Ze vertelde toen dat ze het als dochter uit een boerengezin als een groot voorrecht had beschouwd dat ze mocht gaan studeren. Het belang van onderwijs als middel om te emanciperen heeft ze altijd uitgedragen.

Met haar afscheid bij Fontys houdt haar bemoeienis met het onderwijs overigens niet op. Ze blijft ook na haar pensionering een aantal bestuurlijke functies vervullen, ook bij andere culturele en maatschappelijke organisaties.

> Lees ook Directeur Ans Buys (Fontys): Een leraar is nooit uitgeleerd [2012]

Deel dit artikel