23 mei 2024

Evangelische basisschool Tilburg moet deuren sluiten; bestuur kan kwaliteit niet garanderen

TILBURG | NIEUWS | Evangelische basisschool Toermalijn in Tilburg moet de deuren per 1 augustus sluiten. De Onderwijsinspectie oordeelt dat het bestuur van deze school de kwaliteit van het onderwijs niet kan garanderen. Ook voor vijf andere evangelische scholen valt het doek. Een evangelische school in Rotterdam is al eerder gesloten. De problemen op deze school waren de aanleiding voor het onderzoek.

De toekomst voor de Toermalijn was toch al onzeker omdat de school slechts 21 leerlingen telt. Daarmee voldoet de school bij lange na niet aan de stichtingsnorm die voor de gemeente Tilburg geldt en waar per 1 oktober j.l. aan voldaan had moeten worden. De school is in 2009 gestart in een voormalig schoolgebouw aan de Nazarethstraat.

Aanleiding voor de ingrijpende maatregel is een onderzoek van de inspectie naar het bestuurlijk handelen van de Stichting Voor Evangelische Scholen te Amsterdam (sVES). Toermalijn in Tilburg valt onder dit bestuur. In april 2013 kende de Onderwijsinspectie de school nog het predicaat basisarrangement toe (voldoende). In het jaar 2012 had de inspectie tekortkomingen geconstateerd en daarom was de school toen als ‘zwak’ beoordeeld. Maar de school was er in geslaagd om zwakke punten weg te werken. De inspectie hield in haar oordeel van 2013 wel een slag om de arm omdat er – gezien het korte bestaan van de school – nog geen sprake was van eindopbrengsten.Ook in oktober 2013 is nog eens vagesteld dat de school voor een basisarrangement in aanmerking kwam.

Onvoldoende vertrouwen
Twee andere scholen onder het bestuur hebben nu wel het predicaat zwak. Staatssecretaris Dekker in een brief aan de Kamer over de scholen van sVES: “De inspectie concludeert dat zij ‘er onvoldoende vertrouwen in [heeft] dat het bestuur onder de huidige omstandigheden in staat is om voor 1 augustus 2014 zijn verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken voor duurzaam kwalitatief goed onderwijs op zijn scholen.’”

Dekker schrijft verder: “Het beeld dat uit het rapport naar voren komt, is dat van een schoolbestuur dat niet in control is. Het bestuur is op dit moment onvoldoende in staat om effectief leiding te geven aan de zes scholen die onder het bestuur vallen. Ook voldoet het bestuur op een aantal punten niet aan de eisen die de wet stelt en is de financiële situatie kwetsbaar. Veel sVES-scholen hebben kwaliteitsproblemen of hebben die gehad en alle scholen halen de stichtingsnorm niet of zullen die niet halen.”

Geen perspectief
In de brief aan de Kamer zegt Dekker dat met het bestuur een aantal indringende gesprekken is gevoerd over de situatie. “In het laatste gesprek is te kennen gegeven dat ik zou ingrijpen als het bestuur geen gedegen plan van aanpak zou overleggen. Gisteren heeft het bestuur mij meegedeeld dat het, mede op basis van de conclusies van de inspectie en die gesprekken, heeft besloten om zijn activiteiten te beëindigen.”

De zes scholen die sVES bestuurt worden (indien mogelijk) overgedragen aan andere schoolbesturen, en anders opgeheven. De reden hiervoor is dat het bestuur in de huidige situatie geen perspectief ziet om op korte termijn de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen op de sVES-scholen te waarborgen, aldus Dekker. De zes scholen tellen in totaal ongeveer 250 leerlingen.

 

Deel dit artikel