16 april 2024

Extra aanbod maakt leerlingen Tilburgse scholen kansrijker

TILBURG | NIEUWS | Leerlingen van de Tilburgse basisscholen De Alm en Don Sarto kunnen nog zeker drie jaar een programma volgen dat hen kansrijker maakt in hun schoolloopbaan. Vier jaar geleden is het project gestart in het kader van de landelijke pilot Onderwijstijdverlenging.

Na beëindiging van de pilot hield ook de subsidie uit Den Haag op. Vanuit het zogeheten Tilburgs Akkoord is echter toegezegd het project in beginsel nog drie jaar te ondersteunen. Uit een evaluatie blijkt dat het programma zijn vruchten afwerpt. De rekenprestaties van de deelnemende leerlingen zijn (flink) omhoog gegaan. Leerlingen hebben meer zelfvertrouwen gekregen en dankzij allerlei activiteiten is hun rugzak flink gevuld.

Het project is een zogeheten Verlengd Dag Arrangement (VDA). Leerlingen gaan langer naar school en krijgen zodoende een groter onderwijsaanbod. Maar wel een aanbod dat anders is dan regulier. Of zoals Ad Graumans, algemeen directeur van het bestuur SKOTZO, het formuleert: “Het moest niet meer van het zelfde zijn.” Samen met de Brede School Tilburg was SKOTZO bestuurlijk verantwoordelijk voor het VDA. Vanaf 2011 is het project uitgebreid naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Leerlingen van groep 7/8 van De Alm, Don Sarto en Zuiderlicht namen op basis van vrijwilligheid deel aan de extra activiteiten op gebied van huiswerkbegeleiding, sport en projectonderwijs. Het enthousiasme – ook bij ouders – was zo groot dat kinderen massaal deelnamen aan het VDA. De ervaringen van de eerste vier jaren van project zijn vastgelegd in een rijk geïllustreerd boekje met als titel ‘Smakelijk leren. Over leren binnen & buiten de school’. Het boekje is geschreven door projectleidster Mathilde van der Pol en Rity van der Avoort en is woensdag 12 maart officieel gepresenteerd.

Deel dit artikel