14 juni 2024

Model Brainport nu ook in Eindhovense onderwijs

EINDHOVEN | NIEUWS | De onderwijsinstellingen in Eindhoven gaan het onderwijs afstemmen op de toekomst, onder het motto ‘Leren in Eindhoven 2030’. Daarvoor staat de innovatiekracht die uitgaat van Brainport Eindhoven model.

De samenwerking is beklonken op een bijeenkomst op 12 maart, waar een zeventigtal vertegenwoordigers uit het Eindhovense onderwijsveld aanwezig was. Daar presenteerden ze een Roadmap die moet leiden naar een nieuwe manier van leren die aansluit bij de (regionale) samenleving van 21e eeuw. De instellingen hebben daartoe de Eindhovense Leercoöperatie opgericht. Dat is een proeftuin waarin kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners samen aan de slag gaan.

Voorbeelden van projecten zijn online bijscholing van leerkrachten (bestuur Salto), ‘Senioren in de klas, doen!’ (Summa College), ‘PassendSynchroonCoachen’ (FontysHogescholen), ‘Co-creatief design leren voor het VO’ (Design Academy) en ‘A co-creative playground: 5 gamification pilots’ (TU/e).
Aan de Roadmap werkten in het afgelopen jaar Gemeente Eindhoven, TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Design Academy, SintLucas, Business School Notenboom plus vertegenwoordigers van basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. De voorbereidende werkzaamheden resulteerden ook in een platform waar ervaringen worden uitgewisseld.
[Bron: persbericht gemeente Eindhoven]

> Zie ook het verslag van de bijeenkomst van Erno Mijland van de organisatie ‘Wij de school’
> Gemeente Eindhoven
> Meer informatie (plus filmpje) is te vinden op Facebook

Deel dit artikel