21 juni 2024

Verdubbeling van aantal Steve Jobsscholen

interv_maurice_dehond_15.jpgAMSTERDAM | NIEUWS | Het aantal Steve JobsScholen groeit in augustus 2015 naar zeker twintig scholen. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige aantal van zeven scholen. Vandaag kondigt Maurice de Hond, een van de bedenkers van het concept, de opening van twee nieuwe scholen in Amsterdam aan.

De Steve JobsScholen werken op basis van onderwijsconcept dat ontwikkeld is door de stichting Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Met de inzet van iPads kan onderwijs worden geboden dat uitgaat van individuele talenten en mogelijkheden van kinderen. Volgens De Hond c.s. zijn de ervaringen die na één jaar met deze aanpak zij opgedaan positief.

Leerlingen, leerkrachten en ouders reageren enthousiast. Een nieuwe school in Sneek die dit schooljaar is begonnen met het concept zag het leerlingenaantal groeien van zeventig naar tweehonderd. Volgens de stichting is er vanuit de politiek veel interesse voor deze aanpak, en krijgt de Steve JobsSchool ook in het buitenland navolging. In Breda kwam de Steve JobsSchool niet van de grond. Dat kwam door een verschil in inzicht van de lokale initiatiefnemer en de stiching O4NT.

> Meer bij www.o4nt.nl

> Lees ook:

Gemengde reacties op Inspiratiedag Fontys op plannen voor Steve Jobsschools [2013]

De Steve Jobsschool – een ontmoeting met Maurice de Hond [2012]

Maurice de Hond: De school van nu is een soort museum [2013]

Fontys geeft met experiment iPads digitale revolutie in het onderwijs een zet [2012]

Bossche basisschool Noorderlicht experimenteert met iPads [2013]

Deel dit artikel