23 mei 2024

Twintig mbo-opleidingen met Engels als instructietaal

DEN HAAG | NIEUWS | Er zijn in Nederland dertien mbo-instellingen die een beroepsopleiding op niveau 4 aanbieden met Engels als instructietaal. In totaal gaat het om twintig opleidingen met ruim 2100 studenten. Ongeveer tien procent van die studenten komt uit het buitenland.

Dat laat minister Bussemaker weten in antwoord op vragen van het D66 kamerlid Paul van Meenen. De wet maakt het aanbieden van Engelstalige beroepsopleidingen in het mbo mogelijk ‘indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de deelnemers daartoe noodzaakt’. Het merendeel van deze Engelstalige opleidingen is gebaseerd op kwalificatiedossiers van de sector Economie en Dienstverlening (zakelijke dienstverlening, hotelmanagement, toerisme, luchtvaartdienstverlener).

Uit een quickscan blijkt volgens de minister dat 20% van de afgestudeerden de Nederlandse arbeidsmarkt opgaat; 10% vertrekt naar het buitenland en 70% van de studenten stroomt door naar het hbo.
De studenten aan deze Engelstalige opleidingen zijn wettelijk verplicht om een examen Nederlandse taal af te leggen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de havo. Van Meenen had de minister gevraagd of het mogelijk is voor studenten aan een Engelstalige opleiding ontheffing te geven van die verplichting. Dat is volgens de minister juridisch ingewikkeld, maar in een brief aan de kamer schetst ze wel mogelijke alternatieven.

Deel dit artikel