18 april 2024

Drie jonge wetenschappers TU/e met Rubiconbeurs naar Amerika

EINDHOVEN | NIEUWS | Drie jonge wetenschappers die recent gepromoveerd zijn aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een Rubiconbeurs in de wacht gesleept. Dankzij die beurs kunnen ze onderzoek doen aan Amerikaanse universiteiten.

De Rubiconbeurs is ene programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Er zijn in deze ronde 19 aanvragen gehonoreerd. In totaal 93 onderzoekers hadden zich gemeld voor dit programma dat startende wetenschappers de kans geeft om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten in het buitenland.

Twaalf laureaten gaan naar de Verenigde Staten, vijf naar Groot-Brittannië, één naar Duitsland, één naar Denemarken. Zestien van de negentien laureaten gaan voor een periode van vierentwintig maanden naar het buitenland, twee laureaten gaan twaalf maanden en één laureaat gaat voor veertien maanden naar het buitenland. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun cv.

De gehonoreerden kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo’n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon.
[Bron: persbericht]  

De wetenschappers uit Eindhoven:

Bewegende materialen maken
Ir. P. A. (Peter) Korevaar gaat naar Harvard University, Biomineralization and Biomimetics Lab , 24 maanden.
Materialen die net als bijvoorbeeld darmspieren continu bewegen zijn erg interessant voor allerlei toepassingen. Dit onderzoek probeert, door een slimme combinatie van chemische reacties en kunststoffen die hierop reageren, materialen te ontwerpen die een brandstof omzetten in een continue beweging.

Nanolagen voor toekomstige zonne-energie, nader belicht
Dr. ir. A.J.M. (Adrie) Mackus gaat naar Stanford University, Department of Chemical Engineering , 24 maanden
Het aanbrengen van dunne lagen op nanogestructureerde oppervlakken speelt een steeds belangrijkere rol in de fabricage van zonnecellen. De onderzoeker gaat het groeien van nanolagen bestuderen met infrarood licht en synchrotronstraling, met als doel om de zonnecellen van de toekomst te verbeteren.

Netwerk meta-analyse: individueel of groepen?
Dr. E.(Ewoud) Schuit  gaat naar Stanford University, Department of Health Research and Policy, 24 maanden
Netwerk meta-analyse vergelijkt op indirecte wijze de effectiviteit van verschillende behandelingen voor dezelfde aandoening. Dit onderzoek gaat na of dit moet met informatie over individuele patiënten of dat informatie over groepen, die eenvoudiger te verkrijgen is en waarvoor methoden zijn ontwikkeld, volstaat.

Deel dit artikel