23 juni 2024

Minder uitval eerstejaars vijf Brabantse hogescholen

TILBURG | NIEUWS | Vijf van de zes hogescholen in Brabant zin er vorig jaar in geslaagd het aantal eerstejaars dat afhaakt (licht) terug te dringen. Alleen de DesignAcademy in Eindhoven boekte meer uitvallers. Dat blijkt uit een overzicht van de Vereniging Hogescholen.

Pabo De Kempel in Helmond boekte de meeste vooruitgang. Haakte van de starters in 2011 nog 18.8 procent af, in 2012 is dat gehalveerd naar 9.4 procent. De Kempel is een kleine hogeschool die alleen maar de opleiding leraar basisonderwijs aanbiedt. Bij de (middel)grote hogescholen zijn de resultaten in 2012 als volgt; tussen haakjes de cijfers van 2011. Avans 13.1% (13.3); Design Academy 12.1% (15.0%); Fontys Hogescholen 15.8% (17.1%); HAS 14.4% (18.1%); NHTV 14.2% (17.4%). Het landelijk gemiddelde ligt op 14.2%

Sinds vorig jaar heeft het hoger onderwijs de opdracht om goed na te gaan bij studenten die zich melden of de gewenste studie wel echt iets voor hen is. Om voldoende tijd te hebben voor die studiekeuzeprocessen is de aanmeldtermijn voor eerstejaars naar voren gehaald. Ze moeten uiterlijk 1 mei opgeven wat ze willen gaan studeren, en waar. In het verleden konden studenten zich nog aan het begin het van studiejaar aanmelden.

Meer wisselaars
Uit een analyse door de Vereniging Hogescholen blijkt verder dat vorig studiejaar een kleine 20.000 eerstejaarsstudenten hbo bachelor-studenten (voltijd) van studie zijn gewisseld. Op een totaal van ruim 87.000 gestarte studenten gaat het om bijna 23% die opnieuw startte met een andere (20,1%) of dezelfde (2,6%) hbo-opleiding. In tien jaar tijd is hiermee het aantal ‘wisselaars’ in het eerste studiejaar gestegen van 16,8% (11.800 studenten) naar 22,7% (bijna 20.000 studenten).

In tegenstelling tot het stijgend aantal ‘wisselaars’, daalde in 2012-2013 het percentage ‘uitvallers’ (studenten die het hbo verlaten) onder de eerstejaars licht ten opzichte van een studiejaar eerder: van 16,1% naar 14,7%, wat overigens nog altijd neerkomt op bijna 13.000 ‘uitvallers’.  “Deze getallen laten eens te meer het belang van een gedegen studiekeuze vooraf zien”, aldus voorzitter Thom de Graaf op de site van de Vereniging Hogescholen.
[Bron: o.a. persbericht]

Deel dit artikel