22 mei 2024

‘Big Picture zet de leerling echt centraal’

praktijkschool_met__waalwijk.jpgWAALWIJK | INTERVIEW | Een twintigtal scholen in ons land heeft het Amerikaanse Big Picture Learning omarmd, een onderwijsconcept waarin de leerling centraal staat. School voor praktijkonderwijs MET in Waalwijk had in Nederland de primeur. De directeuren Fons de Wolff en Ton Milatz zijn overtuigde aanhangers van Big Picture, dat is geïntroduceerd door KPC Groep. Ze leggen uit waarom.

 

• Wat voor leerlingen zitten er op jullie school?

“Het zijn leerlingen met, zoals wij dat noemen, een receptenboekje. Kinderen met een IQ van minder dan tachtig, vaak met internaliserende problemen, denk bijvoorbeeld aan angststoornissen. Ook kinderen met een indicatie in cluster drie of vier. De meeste kinderen komen binnen met een laag zelfbeeld, zijn vaak faalangstig en vol frustraties. Ze hebben vooral te horen gekregen wat hun beperkingen zijn, het ging nooit over hun kansen en mogelijkheden. Het praktijkonderwijs is gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt, maar bij ons maakt tussen de vijf en tien procent van de leerlingen uit het tweede jaar tussentijds de overstap naar het lwoo van het vmbo basis.  Dat stimuleren wij heel erg en we zijn daar succesvol in. Op één na hebben al deze leerlingen de afgelopen 10 jaar een vmbo-diploma behaald.”

• Big Picture Learning is ruim vijftien jaar geleden in de VS opgericht door gedreven onderwijsmensen die zagen dat het bestaande onderwijssysteem zoveel dropouts voortbracht. Wat spreekt jullie zo aan in deze aanpak?

“Big Picture Learning is een filosofie, het gaat vooral over: hoe organiseer je onderwijs én persoonlijke aandacht voor de individuele leerling. Daar ontbreekt het aan in ons onderwijssysteem. Er wordt wel altijd gezegd dat de leerling centraal staat, maar de werkelijkheid is anders. Dan zijn toch vooral de organisatie, het curriculum en de financiering dominant. Met Big Picture Learning gaat het erom dat je een pedagogische relatie opbouwt met de leerling, je verdiept je in wie die leerling is en wat hij wil. In onze aanpak is het leeraanbod voor de leerling relevant. Het onderwijs is vraaggestuurd en sluit aan bij het doel dat een leerling voor ogen heeft. We bieden maatwerk. Ja, dat hoor je vaker, maar bij ons is dat echt zo.”

Leerlingen van MET Praktijkschool leren metselen.

• Wat betekent Big Picture Learning dan voor jullie leerlingen?

 “Het gaat erom dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken. En dat bereik je door wat je voorschotelt hem of haar echt interesseert en door een perspectief zichtbaar te maken. Daardoor gaat hij of zij zichzelf verdiepen. Een voorbeeld. Een leerling werkt graag achter de kassa, maar komt er dan achter dat zijn rekenvaardigheid bijvoorbeeld tekortschiet. Om toch dat werk te kunnen doen weet de leerling wat hij nog moet leren. Je legt dus een deel van de verantwoordelijkheid bij de leerling, maar wel binnen een hechte structuur en gesteund door een coach. Ook van onze leerlingen wordt verwacht dat ze later in de maatschappij zelfredzaam zijn.”

•Wat zijn de sleutelbegrippen?

“Verbinding en betrokkenheid. Dat geldt voor iedereen binnen de school, van directeur tot conciërge. Heel erg belangrijk is dat je de ouders erbij betrekt. En de samenleving. We hebben hele goede relaties met de bedrijven, dat zijn vooral mkb’ers. En je moet als directie je personeel de ruimte en het gereedschap geven en hen in staat stellen in hun expertise leiderschap te tonen. Saamhorigheid, teamgeest zijn van belang. Als leiding zet je in op een integrale aanpak in een overzichtelijke organisatie. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om Big Picture Learning te laten slagen.”
[Dit artikel is eerder dit jaar geplaatst in SBM, een uitgave van de Besturenraad/Verus]

Deel dit artikel