23 mei 2024

Big Picture Learning heeft de wind mee

DEN BOSCH | NIEUWS | De week van 23 tot en met 26 september staat in het teken van Big Picture Learning (BPL). Dat is een uit de Verenigde Staten afkomstig onderwijsconcept dat zich kenmerkt door op de individuele leerling toegesneden onderwijs. Wat dat betreft heeft BPL de wind mee in Nederland. Het zogeheten gepersonaliseerd leren is een speerpunt in het beleid van de VO-raad.

In Nederland werkt een twintigtal scholen al enige jaren met dit concept; meer scholen hebben interesse getoond. Big Picture Learning is hier geïntroduceerd door KPC Groep in Den Bosch. In 2007 richtten de scholen van het eerste uur de Vereniging Big Picture Learning op.
Het concept is ontstaan als antwoord op motivatieproblemen, spijbelen en uitval op middelbare scholen in de VS. De aandacht moest komen te liggen op de individuele leerling en het onderwijs moest meer betekenisvol zijn door aansluiting te zoeken bij de belevingswereld van de leerling en de dagelijkse maatschappelijke werkelijkheid.

BPL-scholen hebben daarom kleine klassen, er worden hoge eisen gesteld aan leraren/coaches en er is een sterke ouderbetrokkenheid. Leerlingen moeten weer gemotiveerd en zelfbewust worden. In de VS spreekt men daarom ook wel van ‘One kid at time’, hier omgedoopt in ‘Onderwijs persoonlijk maken’. Volgens de Big Picture Learning Vereniging leidt deze sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs tot minder verzuim, minder drop outs, een veiligere leeromgeving en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs.

Tijdens de Big Picture Learning Week, die voor de vierde keer wordt gehouden, vindt ook de première plaats van een film die een beeld geeft van het concept in de praktijk. Ook in enkele andere Europese landen heeft deze aanpak navolging gevonden. In de VS hebben een zeventigtal scholen het BPL-concept omarmd.

> Praktijkschool MET in Waalwijk is een van de scholen in Brabant die Big Picture Learning al langere tijd toepast. Lees op Onderwijs Brabant een interview met de directie.
> Meer informatie over het programma van de Big Picture Week bij KPC Groep

Deel dit artikel