20 april 2024

Doek valt voor onderwijsadviesdienst Fontys Fydes

TILBURG | NIEUWS | Fontys stopt aan het eind van dit schooljaar met de onderwijsadviseurs Fontys Fydes. Door een afnemende vraag van scholen en kinderopvang naar diensten schrijft de organisatie rode cijfers. Het college van bestuur van Fontys Hogescholen vindt het niet verantwoord om het verlies te dekken.

Dat meldt het Brabants Dagblad. Door het stoppen van Fydes raken ongeveer zestig medewerkers hun baan kwijt. Mogelijk kunnen ze (deels) aan de slag bij andere onderdelen van Fontys Hogescholen. Het besluit van het college van bestuur is ook strategisch. “Fydes stevent af op een verlies. Dat geld willen we liever in onze onderwijsopleidingen steken, dat is onze core business”, zegt collegelid Jan Welmers in het Brabants Dagblad.

De sector van de schoolbegeleidingsdiensten (SBD) is al vanaf de jaren negentig in beweging. Tot die tijd was het begeleiden van scholen een kwestie van gedwongen winkelnering. Er waren in Nederland 56 SBD’s, regionaal georganiseerd voor wat betreft het basisonderwijs. De overheid financierde de diensten en als scholen daar een beroep op wilden doen hadden ze geen keuze.

Uiteindelijk is in 2006 de wet vraagfinanciering schoolbegeleiding ingevoerd. De overheid vond een gesloten stelsel niet meer van deze tijd. Het subsidiebudget ging vanaf dat moment gefaseerd van de schoolbegeleidingsdiensten naar de scholen. En die konden daardoor zelf hun ondersteuning inkopen: er kwam marktwerking. Voor de instellingen was dat een flinke cultuuromslag, ze moesten als commerciële ondernemingen gaan opereren.

Fydes is voortgekomen uit de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Brabant (Tilburg/Waalwijk) en het Eindhovense DOBA. Fontys nam deze organisaties over in de veronderstelling dat er wel een renderende markt voor was. Dat blijkt niet meer het geval, de markt krimpt.

De OBD in Noordoost Brabant verzette al in de jaren negentig de bakens en ging onder de naam Giralis als zakelijke dienstverlener de markt op. Giralis groeide aanvankelijk sterk en breidde uit naar andere regio’s. Maar vorig jaar kon Giralis het niet meer bolwerken en ging het na een faillissement verder onder de vleugels van Opdidakt.
In West-Brabant leidde een fusie van twee school begeleidingsdiensten in Noord-Brabant, namelijk de OBD Breda en de SBD Westelijk Noord-Brabant in Roosendaal, tot de oprichting Edux Onderwijsadviseurs. Binnenkort gevestigd in Ulvenhout.

Deel dit artikel