20 mei 2024

OMO geprezen voor beleid vrouwen in topfuncties

TILBURG | NIEUWS | Een op de drie schoolleiders van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is vrouw. En daarmee is de organisatie een voorbeeld voor anderen, aldus de Commissie Monitoring Talent naar de Top.

Een jury onder leiding van voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeek heeft het diversiteitsbeleid van OMO onder de loep genomen, omdat het bestuur een van de ondertekenaars is van het Charter Talent naar de top. Het streven om meer vrouwen in topfuncties te krijgen is onderdeel van het (bredere) diversiteitsbeleid. Volgens het juryrapport werpt de aanpak van OMO vruchten af.
“Het beleid is uitgewerkt in een werkprogramma waarvan de uitvoering periodiek gemonitord wordt. De top van de organisatie heeft zich expliciet gecommitteerd aan het diversiteitsbeleid. Bij de werving van kandidaten in de top wordt doelbewust gestreefd naar m/v- diversiteit. Op schoolniveau maakt het streven naar diversiteit steeds vaker onderdeel uit van beleidsplannen”, aldus de jury.

 

OMO is volgens de jury een ‘diamant’, een voorbeeld voor andere organisaties als het gaat om diversiteitsbeleid.Rector Monique van Roosmalen van IVO Deurne (zesde van links) nam de Diamant namens OMO in ontvangst.

Bestuursvoorzitter Eugène Bernard van OMO reageert in een persverklaring op het oordeel van de jury: ”De ondertekening van het ‘Charter Talent naar de Top’ in 2012 is een vliegwiel  gebleken voor het opstellen van diversiteitsbeleid in brede zin en de aandacht voor diversiteit binnen de organisatie. Binnen OMO is er een merkbaar betere mix van kwaliteiten binnen de top van de organisatie, met als gevolg meer samenwerking en versterking van elkaars kwaliteiten. Bij aanname en doorstroom wordt beter gebruik gemaakt van aanwezige talenten op de arbeidsmarkt en wordt meer ruimte gecreëerd voor instroom van jonge talenten in de top. Het is lastig te onderbouwen, maar deze diversiteit in rolmodellen heeft naar verwachting een positieve impact op onze leerlingen en op de keuzes die zij maken.”

Het aantal vrouwen in de functie van schoolleider is bij OMO-scholen sinds 2010 gestegen van 18% naar 34%. Daarmee is het streefcijfer voor 2016, tenminste 30% vrouwen in de top, al ruimschoots behaald. Bernard: “Dat is een belangrijke ontwikkeling. Passend leiderschap op alle niveaus is een vereiste voor het realiseren van goed onderwijs. De personeelsleden op
onze scholen hebben een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn of haar levensweg. Diversiteit gaat overigens niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, etniciteit en geaardheid. Ons diversiteitsbeleid richt zich dan ook op de diversiteit in de volle breedte.”

> Meer informatie op de website van Charter Talent naar de Top. Daar is ook de volledige Monitor in te zien.

[Bron: persbericht]

Deel dit artikel