5 maart 2024

Voorzitter OMO: Niet lopen aan leiband politiek

eugene_bernard__kop.jpg
Eugene Bernard, collegevoorzitter OMO

TILBURG | NIEUWS | Als een bestuursakkoord met de overheid er toe leidt dat onderwijsinstellingen aan de leiband van de politiek moeten lopen, dan kun je maar beter geen akkoord afsluiten. Dat je dan als onderwijs extra geld misloopt, moet je maar op de koop toenemen. Die stelling verdedigt Eugène Bernard, bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), in een gesprek met het blad Verus Magazine.

De VO-raad heeft in 2011 een akkoord met de bewindslieden van OCW afgesloten, met daarin een aantal afspraken. Dat heeft in 2014 een vervolg gekregen in een sectorakkoord voor de periode tot 2017. De essentie is dat bij het nakomen van de afgesproken prestaties er extra geld volgt van de overheid. OMO heeft als enige binnen de VO-raad tegen dat akkoord gestemd, zegt Bernard in het interview met Verus.

“Ik geloof niet dat het goed werkt als onderwijs pas geld krijgt na geleverde prestaties. Bovendien, wat vraagt de overheid eigenlijk? Steeds twee dingen: gij zult ontwikkelingen in de samenleving, zoals ICT en burgerschap, in uw onderwijs een plek geven.

Twee: doe dat professioneel! Ik heb aan mijn collega-bestuurders gevraagd of zij deze punten zouden nalaten als er geen extra geld tegenover stond. Toen was het stil. Met zo’n bestuursakkoord loop je aan de leiband van de politiek. Ik zou zeggen: houd uw geld maar. Daarmee stel ik overigens niet dat extra geld voor het voortgezet onderwijs onterecht zou zijn. Integendeel. Mijn bezwaar richt zich tegen het oormerken daarvan”, aldus Bernard in Verus Magazine.

In hetzelfde interview zegt de OMO-voorzitter ook dat hij geen enkele moeite heeft met de rol van de Onderwijsinspectie. “Wij zijn [als onderwijsbesturen, red.] intensief betrokken geweest bij de samenstelling van het nieuwe beoordelingskader. Ikzelf ook. Als je goed werkt komt de inspectie pas na vier jaar weer. Vier jaar!.”

Bernard zegt het bestaan van een inspectie principieel juist te vinden. “Maar dan zonder de sterren die ze aan scholen willen toekennen. Dat is iets voor de een consumentenbond. Het enige dat de samenleving van de inspectie wil weten is of een school deugt.”
Ons Middelbaar Onderwijs is met ruim 60.000 leerlingen in Brabant het grootste schoolbestuur in het voortgezet onderwijs.

Deel dit artikel