1 maart 2024

Yvonne Kops benoemd in raad van bestuur OMO

TILBURG | NIEUWS |  Dr. Yvonne Kops (54) gaat met ingang van 16 februari aan de slag als lid van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Zij volgt Pieter Hendrikse op, die tegenwoordig voorzitter van de College voor Toetsen en Examens is. Op dit moment is Yvonne Kops directeur bedrijfsvoering van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen en de faculteit Exacte Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Yvonne Kops is geboren in Breda. Na het Gymnasium in Breda rondde ze de studie Sociologie af aan de Radboud Universiteit, met specialisatie Onderwijssociologie. Tijdens deze studie heeft zij tevens een eerstegraads lesbevoegdheid maatschappijleer behaald. In 1993 promoveerde zij in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast een onderzoeksfunctie werd zij in 1994 beleidsadviseur van het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

In 2003 werd Yvonne Kops senior adviseur bij de bestuursstaf Onderwijs en Onderzoek van het college van bestuur aan de VU Amsterdam, en vervolgens in 2007 directeur bedrijfsvoering van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Vanaf 2011 is zij directeur bedrijfsvoering op de faculteit Aard- en Levenswetenschappen en vanaf 2012 ook van de faculteit Exacte Wetenschappen.

Naast haar verantwoordelijkheid als lid van twee faculteitsbesturen is zij intensief betrokken bij de samenwerking met de bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam. In een persverklaring van OMO zegt Kops over haar benoeming: “Ik werk sinds 2003 bij de VU en voel me zeer verbonden met de universiteit. De bètafaculteiten werken aan grote ambities en daarom is er nooit een goed moment om te vertrekken. Maar de functie die ik nu krijg is zo mooi dat ik toch de stap zet.”

OMO is een grote vereniging die onderwijs verzorgt voor jongeren met alle mogelijke interesses en competenties en daarmee midden in de samenleving staat, aldus Kops. “De zelfstandige en diverse scholen zijn het fundament van OMO en dat maakt dat de grote vereniging kleinschalig georganiseerd is. Dat spreekt mij zeer aan. Samen met de voorzitter van de raad van bestuur [Eugène Bernard, red.] en de schoolleiders kan ik voluit werken aan de gezamenlijke visie op goed onderwijs. Tegelijk word ik medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de nu zeer gezonde vereniging. Een combinatie waarin ik mezelf en mijn ervaring binnen de VU helemaal kwijt kan.”

Yvonne Kops is 54 jaar, getrouwd en heeft twee uitwonende studerende kinderen van 20 en 18 jaar. Zij woont in Utrecht. Ons Middelbaar Onderwijs heeft ongeveer35 scholen(gemeenschappen) onder haar vleugels, met ongeveer 60.000 leerlingen.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel