23 mei 2024

Marjan Vermeulen (KPC) hoogleraar aan Open Universiteit

DEN BOSCH | NIEUWS | Dr. Marjan Vermeulen, verbonden aan KPC Groep, is benoemd tot bijzonder aan de Open Universiteit in Heerlen. Zij gaat zich daar bezighouden met de professionalisering van docenten. Zij richt zich specifiek op het vraagstuk hoe uitdagende en rijke leeromgevingen er toe bij kunnen dragen dat leraren met plezier leren.

Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor die van leraren om plezier in het werk te houden. ‘Daarnaast is het noodzakelijk omdat onze maatschappij snel verandert en scholen mee moeten veranderen’, aldus Marjan Vermeulen in een persverklaring. ‘Bij veranderingen in scholen zijn leraren de spil, of de succesfactor. Van leraren wordt veel gevraagd door leerlingen, ouders en maatschappij. Daarom zijn we als maatschappij verplicht professionaliseringsprocessen in te richten op een voor leraren efficiënte en interessante wijze. Immers tijd in het onderwijs is kostbaar. Mijn activiteiten richten zich op onderzoek dat daar kennis over oplevert, het liefst in nauwe samenwerking, of in co-creatie met de praktijk. Zodat meer (wetenschappelijke) inzichten en toepassingen hand in hand gaan.’

Via de leerstoel wil KPC Groep meer kennis opdoen over en inzicht krijgen in ontwikkeling van relevante en toepasbare evidence-based kennis in samenwerking met de onderwijspraktijk. Het motto van KPC Groep is: ‘Verstand van leren, gevoel voor mensen’. En dat geldt ook voor leraren. ‘Leraren die met meer efficiëntie, plezier en interesse professionaliseren, stimuleren de kwaliteit van het onderwijs’, aldus Vermeulen. ‘Professionaliseren is altijd gericht op de verdere ontwikkeling van je beroep en staat uiteindelijk ten dienste van de leerling.’

Prof. dr. Marjan Vermeulen (1958) studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘De school als arbeidsorganisatie’. Na aanstellingen bij het Kohnstamm Instituut (UvA) en het IVA (Tilburg) werd ze in 2003 lector bij de educatieve federatie Interactum, een federatie van vijf zelfstandige Pabo’s.
In 2008 trad Marjan Vermeulen bij de Open Universiteit in dienst als universitair hoofddocent, een aanstelling die ze sinds 2009 combineert met een aanstelling als senior adviseur/onderzoeker bij KPC groep in Den Bosch.
[Bron: persbericht]

Deel dit artikel