20 mei 2024

KPC op zoek naar ervaring met terugplaatsing van leerlingen

24 mei 2012 webredactie

DEN BOSCH | NIEUWS | KPC Groep is op zoek naar professionals die ervaring hebben met het (tijdelijk) terugplaatsen van leerlingen van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs.

Tijdens twee expertmeetings wil KPC met deze professionals in beeld brengen wat er allemaal bij komt kijken om zo’n terugplaatsing tot een succes te maken. De aanleiding voor het initiatief is de invoering van passend onderwijs. Op veel scholen krijgt men dan te maken met het traject van plaatsing en terugplaatsing van leerlingen.

| Lees meer

Deel dit artikel