19 juni 2024

Vraagtekens bij onderzoek inspectie naar kwaliteit leerkrachten

DEN BOSCH | NIEUWS | Van verschillende kanten worden er vraagtekens geplaatst bij de waarneming van de inspectie in het Onderwijsverslag 2010/2011 dat teveel leerkrachten niet de basisvaardigheden van het vak beheersen.

Felix Razenberg, adviseur van KPC Groep in Den Bosch, heeft moeite met het verwijt van de inspectie dat het op veertig procent van de scholen onvoldoende lukt om in de instructie rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Is dit terecht, vraagt Razenberg zich af. “Van de inspectie mag worden verwacht dat zij rekening houdt met veranderingen in de context waarbinnen onderwijsgevenden hun werk moeten doen.

Op de meeste scholen zitten steeds meer leerlingen waarvan de ontwikkeling achterblijft of die anderszins met problemen kampen die hun effect hebben op de onderwijskwaliteit en de leerlingenprestaties: leer- en gedragsproblemen, een problematische thuissituatie ten gevolge van gestegen kosten van levensonderhoud, dreigend verlies van werk of werkloosheid, relatieproblemen, enzovoort. Hier als directeur of leerkracht adequaat mee omgaan, is niet eenvoudig.”

Ervaringsgericht

In het radioprogramma Twee Dingen op Radio 1 uitte leerkracht en lerarenopleider Ellen Emonds kritiek. Zij is werkzaam op basisschool De Bonckert in Boxmeer, een school die werkt met het concept Ervaringsgericht Onderwijs. In antwoord op de vraag van de presentator of zij zich aangesproken voelt door de kritiek antwoordde ze ontkennend. ‘En dat geldt ook voor veel van mijn collega’s”.

De inspectie heeft gedurende twee jaar vierduizend scholen bezocht en daar ook in de klas meegekeken, tien minuten of langer. Maar volgens Emonds geeft dat geen goed beeld. “Er zijn leerkrachten die in een kramp schieten als een inspecteur achter in de klas komt zitten. […] Ze vergeten de belangrijkste partij te vragen of de leerkracht goed is, dat zijn de kinderen.” De inspectie praat wel met kinderen, maar Emonds betwijfelt of ze de antwoorden serieus neemt. Het beeld dat in de inspectie heeft van het lesgeven is niet compleet.

Setje competenties

Volgens Emonds is een leerkracht meer ‘dan een setje competenties en een setje vaardigheden. Het gaat ook om de leerkracht als mens, als persoon die een relatie met kinderen aangaat. Pas als die relatie er is zullen kinderen kennis van een leerkracht aannemen. Daar is nog veel te winnen.  

Ook de AOb betwijfelt of de inspectie wel op de juiste manier tot de conclusie is gekomen over de kwaliteit van leraren en lerarenopleidingen. Dat er kritisch naar gekeken wordt is terecht zegt de bond, maar door dat te doen op basis van ‘een dagje meelopen’ is tekort door de bocht. Voorzitter Dresscher spreekt van een ‘boekhoudersaanpak’.

> KPC Groep heeft een samenvatting en analyse gemaakt van het Onderwijs. Ga hier naar de site van KPC
> Het volledige gesprek met Ellen Emonds is hier te beluisteren, het begint vanaf minuut 17:00.
> De Inspectie heeft ook een themagewijs overzicht gemaakt van het Onderwijsverslag. Ga hier naar de site van de inspectie.

 

Deel dit artikel