27 mei 2024

Expositie over Anne Frank op vmbo De Overlaat in Waalwijk

WAALWIJK | NIEUWS | Gedurende drie weken biedt vmbo De Overlaat in Waalwijk onderdak aan een tentoonstelling met als titel ‘Anne Frank. Een geschiedenis voor vandaag’.

De opening van de expositie is op vrijdag 2 maart van 11.15 uur tot 12.30 uur. Tijdens de opening zullen leerlingen rondleidingen door de tentoonstelling verzorgen en zullen zij jongeren van RADAR (bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie) interviewen over hun activiteiten en ervaringen. Ook leerlingen van andere scholen in De Langstraat zijn welkom om de expositie te bezoeken, en dat geldt ook voor de overige inwoners.

Voorafgaand aan de opening wordt een groep van 30 leerlingen opgeleid tot gids om rondleidingen door de tentoonstelling te verzorgen.  Middels een training, gegeven door de Anne Frank Stichting, worden zij op hun taak voorbereid. ‘Peer education’ zorgt voor een grote betrokkenheid van de leerlingen en leidt tot levendige gesprekken met de bezoekers.

Fontys
Iris Muijzelaar, student van de Fontys Hogeschool en stagiair Maatschappijleer heeft het initiatief genomen voor dit project.  Het bezoek aan de tentoonstelling is onderdeel van een lessenserie over vooroordelen/stereotypen en discriminatie. Iris Muijzelaar is een van de deelnemers aan een het uitwisselingsproject ‘Holocaust Education in European Perspective’  van Nederlandse en Poolse docenten.

SG De Overlaat staat voor ruimte en aandacht voor leerlingen van alle gezindten. De school vindt het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij hun omgeving en een bredere kijk op de samenleving krijgen. Ook wil de school leerlingen laten beseffen hoezeer zij meetellen in het onderwijs en in de maatschappij, en dat zij de basis vormen voor een veilige samenleving, aldus de toelichting.
[Bron: Persbericht]

Adres: SG De Overlaat, Eikendonklaan 3, 5143 NG Waalwijk

Deel dit artikel