24 juni 2024

Forse groeispurt HAS Den Bosch, ruim 23% meer aanmeldingen

DEN BOSCH | NIEUWS | Na een korte adempauze van twee jaar heeft HAS Den Bosch opnieuw te maken met een sterke stijging van het aantal inschrijvingen. Tot nu meldden zich ongeveer 800 nieuwe studenten, tegenover 650 vorig jaar. Een groei van 23 procent.

En mogelijk worden het er nog meer want studenten kunnen zich nog tot 1 oktober inschrijven, laat een woordvoerder weten. De stijging is opvallender in vergelijking met de landelijke cijfers. In het hele hbo neemt het aantal inschrijvingen slechts met bijna 1 procent toe. De agrarische opleidingen als geheel bijna 10 procent.

In het studiejaar 2000 – 2001 bedroeg het aantal nieuwe studenten nog 391, dus in ruim tien jaar tijd is het aantal eerstejaars meer dan verdubbeld. Het totale aantal studenten bedroeg op 1 oktober vorig jaar 2112, vooral afkomstig uit Brabant (bijna de helft), Limburg en Gelderland. Dat HAS Den Bosch de groei vasthoudt is mede te danken aan de invoering van de nieuwe opleidingen Food Design & Innovation en Toegepaste Biologie. En ook de opleidingen van HAS Kennistransfer trekken meer deelnemers.

En daar blijft het niet bij want er staan al weer twee nieuwe (Engelstalige) opleidingen in de startblokken: International Food and Agribusiness en Geo, Media & Design. Opleidingen die door de eigen medewerkers in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld. En verder staan er o.a. nieuwe lectoraten op stapel (er zijn er nu tien). De conclusie van het college van bestuur in het Jaarverslag 2011: ‘Het bruist in ’s-Hertogenbosch en daar zijn we blij mee en ook best een beetje trots op’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keerzijde
Het streven blijft om het elk jaar weet beter te doen. ‘Beter door meer bedrijven te betrekken, beter door studenten nog meer tijdens hun studie in aanraking te laten komen met de beroepspraktijk. En ook beter door samen met het bedrijfsleven te werken aan een sterk imago van onze sector.

De stormachtige groei heeft overigens ook zijn keerzijde. De studenten van de HAS zijn zeer positief als het gaat over hun opleiding, zo blijkt uit de Nationale Studentenenquête. Echter op een punt scoort de agrarische hogeschool onder het landelijke gemiddelde. De beschikbaarheid van studiefaciliteiten houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal studenten. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Investeringen
De komende jaren zal er tien miljoen geïnvesteerd worden in onder meer huisvesting en outillage. Voorzien was dat HAS Den Bosch zou uitgroeien tot een hogeschool met ongeveer 2800 studenten, maar als de instroom op het hoge niveau van 800 studenten per jaar blijft dan wordt binnen afzienbare termijn de grens van drieduizend gepasseerd. Ter vergelijking, de studentenpopulatie lag in het jaar 2000 nog op 1454 studenten.
In het college van bestuur heeft zich een wisseling van de wacht voorgedaan. Voorzitter Dick Pouwels heeft gezelschap gekregen van Frederike Praasterink, Jan Denissen. Financiële man Stef Valk heeft afscheid genomen.

Foto: Het atrium van HAS Den Bosch

Deel dit artikel