19 april 2024

Promotie Sophie Verhoeven op burgerschapsvorming in de basisschool

UTRECHT | NIEUWS | Drs. Sophie Verhoeven (31) uit Boxtel promoveert op vrijdag 12 oktober aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift dat gaat over democratische burgerschapsvorming in het basisonderwijs.

Aanleiding voor haar promotie-onderzoek was het besluit van het parlement om met ingang van februari 2006 ‘Actief burgerschap en sociale integratie’ in de kerndoelen van het onderwijs op te nemen. Deze doelen zijn niet vrijblijvend, scholen zijn verplicht om te werken aan burgerschapsvorming van hun leerlingen. Ze zijn wel vrij in de keuze hoe ze dat doen.

De overheid heeft de burgerschapsvorming ingevoerd vanwege ingrijpende maatschappelijke veranderingen: individualisering, ontzuiling en diversiteit. Echter, omdat het een nieuw iets is, zijn er nog maar weinig uitgekristalliseerde programma’s die scholen kunnen toepassen. De Universiteit Utrecht heeft samen met Schoolbegeleidingsdienst Eduniek een project opgezet om een programma voor burgerschapsvorming in het primair onderwijs te ontwikkelen en te evalueren.

Oefenplaats voor democratie
Het promotieonderzoek van Verhoeven is in het kader van dit project uitgevoerd. Het programma Democratische
Burgerschapsvorming in de Basisschool beoogt scholen handvatten te bieden om aan hun opdracht invulling te geven. Het proefschrift heeft dan ook als titel ‘De school als oefenplaats voor democratie’.  Het programma heeft als doel om de schoolgemeenschap democratischer en veiliger te maken zodat leerlingen kunnen oefenen met burgerschapscompetenties zoals conflicthantering, participatie en besluitvorming. Elementen van het programma zijn opgenomen in het concept ‘de Vreedzame School’.

Sophie Verhoeven behaalde in 1999 haar vwo-diploma aan het Jacob Roelandslyceum in Boxtel. Aan de Universiteit Utrecht behaalde ze in 2005 haar doctoraal diploma in haar studie Pedagogische Wetenschappen. In 2006 begon ze aan haar promotie-onderzoek. Promotoren zijn prof. dr. Micha de Winter en prof. dr. Joop Hox.  Sinds 2010 is Verhoeven werkzaam als onderzoeker en adviseur bij KPC Groep in Den Bosch. Ze werkt daar op het snijvlak van onderzoek, innovatie en schoolpraktijk.

> Lees ook Website KPC wil vaart brengen in haperende burgerschapsvorming

> Lees ook Schoonmakers en burgerschapskunde [column]

Deel dit artikel