23 mei 2024

Website KPC wil vaart brengen in haperende burgerschapsvorming

volendam_burgerschap.jpgDEN BOSCH | NIEUWS | KPC Groep heeft een nieuwe website gelanceerd om de betekenis van burgerschapsvorming in het onderwijs onder de aandacht te brengen. En om scholen te helpen er inhoud aan te geven.

Sinds 2006 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht om daar met hun leerlingen mee aan de slag te gaan, maar dat komt nog onvoldoende uit de verf. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie (2009-2010).
Scholen geven aan wel een visie te hebben op burgerschap, hun burgerschapsonderwijs te ontwikkelen en activiteiten te organiseren, maar dit heeft nog te vaak het karakter van een verzameling losse activiteiten die niet voortkomen uit een doordachte en samenhangende visie, aldus de inspectie. En Jeroen Bron, werkzaam bij SLO, sprak vorig jaar de vrees uit dat burgerschapsvorming ‘in Nederland verwordt tot een papieren exercitie’.

Handreiking

De website van KPC Groep wil schoolleiders en docenten een handreiking bieden om de wettelijke opdracht tot burgerschapsvorming uit te voeren. De site is opgezet door Sophie Verhoeven, die verbonden is aan KPC en werkt aan een proefschrift over dit onderwerp. Dat scholen met burgerschapsonderwijs worstelen is niet zo vreemd, is op de website te lezen.

‘Burgerschap is een moeilijk begrip. Het is een breed begrip en kent een normatieve lading. Wat de één een ‘goede’ burger vindt, hoeft de ander niet te vinden. De verschillende meningen zijn ook te zien in de grote variëteit aan activiteiten in het onderwijs. Deze website is bedoeld om scholen te helpen meer inzicht te krijgen in wat burgerschapsvorming kan zijn en hoe dit op de school vorm kan krijgen. Daarnaast biedt deze website een overzicht van wie zich bezighouden met de ontwikkeling van en onderzoek naar actief burgerschap’.

Onderwijsraad

Binnenkort verschijnt er een advies van de Onderwijsraad over de wijze waarop scholen in brede zin ondersteund zouden kunnen worden in hun vormgeving van burgerschap en hoe burgerschapsonderwijs in het verlengde daarvan van bruikbare instrumenten kan worden voorzien.

> Ga hier naar de website democratisch burgerschap
> Lees hier over de promotie van Sophie Verhoeven

Deel dit artikel