20 juni 2024

Knuppel! Hoenderhok! Onderwijskwaliteit!

Beroep: onderwijs | aflevering 6.21

COLUMN | Qua knuppel en hoederhok: één van de strategische doelstellingen van Onderwijsgroep Tilburg (de eerste en veruit de belangrijkste) luidt dat het gaat om onderwijskwaliteit. Onze voorzitter Fred van der Westerlaken pleegt dat toe te lichten met de uitspraak dat we gaan voor het beste onderwijs van Nederland.
Mooi! Ben ik het van harte mee eens want waarom zou je voor minder gaan dan voor de eerste plaats? Maar dan begint het gezeur natuurlijk, want wat is ‘het beste onderwijs’?

Ik lees op ons intranet uitspraken van mijn collega’s over wat zij zo goed vinden aan hun onderwijspraktijk en ik merk dat ik met hen van mening verschil. Onderwijs, denk ik, gaat over kennis. Beroepsonderwijs gaat over het geheel van kennis, vaardigheden en beroepshouding. En ik denk bij dit alles dat dit een objectieve inhoud betreft, dus over iets dat buiten jou bestaat en dat je je toe kunt eigenen. Het gaat te ver om te zeggen dat het ergens op een plank ligt en dat je het daar vanaf moet halen, maar toch: er is een duidelijk aanwijsbare inhoud die jij je eigen moet maken. En dat doende krijg je die beroepshouding er gratis bij.

Wat is mijn punt? Veel collega’s spreken in hun overwegingen over onderwijskwaliteit over het aanpassen van het onderwijs aan de student – en dat zie ik dus anders. Wij onderwijzen een beroep. De student dient zich aan te passen aan het beroep dat hij of zij wil gaan uitoefenen, en niet andersom. Hij / zij dient zich dus in die mal te wringen en zich de kennis en vaardigheden eigen te maken die daar bij horen.

Het beste onderwijs is voor mij het onderwijs dat dit traject succesvol en efficiënt faciliteert. Ja, dat is best wel een ouderwetse opvatting maar u weet: vroeger was alles beter.

Vorige aflevering: Gewoon iets vieren!

 

Deel dit artikel