23 juni 2024

Gezocht: minister van Financiën met jonge kinderen

Het effect van de PO-acties

COLUMN | Deze kabinetsformatie heeft de trekken van een springprocesssie: twee stappen vooruit, een achteruit. Maar die traagheid heeft een voordeel, de post van minister van Financiën in een nieuwe regering is nog vacant en het profiel niet ingevuld. Dat de nieuwe bewindspersoon (v/m) uiterst deskundig is op financieel gebied spreekt voor zich.
Maar er zou een speciale eis aan toegevoegd moeten worden. En dat is dat de toekomstige minister van financiën vader of moeder is van een groot gezin.  Met drie, vier, vijf kinderen die nog naar de basisschool gaan. Want dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat het nieuwe kabinet een flinke budgettaire impuls geeft aan het basisonderwijs.

Een rare gedachte? Nee hoor.

Dik twintig jaar geleden was er in het primair onderwijs, net als nu, veel onrust over de hoge werkdruk en de te lage salarissen. Toenmalig staatssecretaris Tineke Netelenbos kwam met het Ei van Columbus: klassenverkleining! Een kort artikel op de voorpagina van De Volkskrant had haar op dat idee gebracht. In dat artikel werd gemeld dat Amerikaans onderzoek had aangetoond dat kleinere klassen tot betere prestaties van de leerlingen zouden leiden. [Later zou blijken dat het onderzoek boterzacht was, maar toen reed de trein al in volle vaart].

Om de klassen te verkleinen was veel geld nodig, een miljard. In guldens weliswaar, maar structureel. Netelenbos rekende op een stevige discussie in de ministerraad, maar tot haar verbazing ging de besluitvorming uitermate soepel. Later zei ze daarover in een interview: ‘Gerrit was het er helemaal mee eens is dat er geld in klasseverkleining wordt geïnvesteerd’.

Want Gerrit – ze doelde op de minister van Financiën – had vijf jonge kinderen. Hij zag zo met eigen ogen dat de nood hoog was op de school van zijn kinderen en hoefde niet lang na te denken over extra geld voor het basisonderwijs. Die ervaring had meer impact dan een stapel rapporten.

En laat het nou diezelfde Gerrit Zalm zijn die nu als informateur een nieuw kabinet in elkaar timmert.

Kom op Gerrit, doe je best!

 

[Op de uitgelichte foto Gerrit Zalm, foto VVD]

 

Deel dit artikel