22 juli 2024

Soms moet je wel een leerling van school sturen

COLUMN | BEROEP: ONDERWIJS | Afl. 7.38 |  Ik heb 25 jaar voor de klas gestaan en met een één-uursvak en een volledige betrekking zie je dan veel leerlingen voorbij komen. Héél veel. Dus zo af en toe heb ik een leerling de les uitgestuurd. Niet vaak, want dat is tenslotte niet het idee achter een school, dat je leerlingen eruit stuurt, maar soms kan het niet anders of in elk geval, soms had ik het gevoel dat het niet anders kon: ‘Ga d’r maar uit jij!’

Daar zat dan een systeem achter: melden bij de adjunct en een middag terugkomen en bij mij een opdracht komen ophalen voor die middag. Soms moesten ze ook hun excuses maken, van de adjunct. Aan mij.

Soms heb ik ook mijn hand opgestoken in de rapportvergadering bij de vraag: wat doen we, laten we hem het jaar over doen of moet ie van school? Van school met die druiloor! Tja, voor mijn gevoel hoort dat er toch wel bij, bij een school: het is niet iedereen gegeven en als ze de school afwijzen komt er een moment dat de school hen afwijst: ga d’r maar af jij. Ik heb ook weleens een verbaasd en heel oprecht antwoord gehad op mijn retorisch bedoelde vraag: ‘Waarom zit jij hier eigenlijk?’ Dat antwoord was: ‘Voor de studiefinanciering meneer.’

Meneer! Dat dan weer wel.   En de rest van de klas moest hier niet om lachen en het was ook niet grappig bedoeld maar een feitelijke mededeling.

Dit ligt tegenwoordig heel gevoelig, om niet te zeggen: het mag niet meer, leerlingen (die nu dus student heten) wegsturen. Want ja, ze heten dan Voortijdig SchoolVerlaters (VSV’ers) en dat wil je niet, dat studenten je school voortijdig verlaten. Dat kost namelijk knaken en wij verzaken dan onze zorgplicht. Maar toch, je kunt een mus wel geel verven maar dan zingt ie nog niet als een kanariepiet. Je kun een leerling wel student noemen maar dan gaat ie zich nog niet gedisciplineerd gedragen.

 Waarom zou je dat dan tóch moeten doen, wegsturen (want dat is de strekking van mijn betoog)? Vanwege de andere studenten!

En wel om twee redenen.

1.       Onderwijskundig. Die belhamels verstoren de les dus de anderen leren minder en het is jouw werk als docent om een goed leerklimaat te scheppen. De leerlingen hebben daar recht op (staat in hun OnderwijsOvereenKomst) en je schiet tekort als professional als dat niet tot stand komt.

2.       Moreel. De overige studenten ervaren deze lankmoedigheid als onrechtvaardig, omdat overduidelijke overtredingen niet worden bestraft.  Ook de belhamel (heerlijk ouderwets woord) heeft recht op correctie, anders leert hij zíjn morele les niet: dat gedrag gevolgen heeft.

 Hoe kom ik hierop? Ach, tijdens een feestje liet ik vallen dat ik op het roc werk en toen pakte een moeder me toch uit, precies hierover: dat haar dochter last had van de slechte orde in sommige lessen en dat de docenten veel te slap optraden. Pft, ik kreeg het er warm van en om er van af te komen heb ik beloofd dat ik het aan de orde zou stellen. Bij deze dus.

 

Bij de foto

De examenklas procestechniek van ROC TIlburg dit jaar: vier jaar volgehouden dus op de School voor Proces- en Milieutechniek. Allemaal geslaagd voor en dus allemaal bekwaam als procesoperator. De bedrijven zitten te springen om deze studenten! Dat de middelste een onderbeen mist mag de pret niet drukken.

 

 

Deel dit artikel