19 april 2024

Daling voortijdig schoolverlaten in Brabant vlakt af

DEN HAAG | NIEUWS | Het aantal leerlingen/ studenten dat de school zonder diploma verlaat is ook in Brabant verder gedaald. Ten opzichte van het jaar 2014 – 2015 gaat het om een afname die, afhankelijk van de regio, varieert van 4.9 procent tot 9.3 procent.

In absolute aantallen gaat in de provincie om 3148 leerlingen (voortgezet onderwijs) en studenten (mbo). Landelijk staat de teller volgens voorlopige cijfers op 22.948.  Dat betekent dat Brabant goed is voor de 13.7 procent van de voortijdig schoolverlaters in Nederland.

Sinds jaar en dag hebben scholen, en in hun kielzog allerlei instanties, geprobeerd de uitval van leerlingen en studenten tegen te gaan. Maar tien jaar geleden kwam er onder staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA, onderwijs) een landelijke, structurele aanpak. Met een jaarlijkse monitor van de resultaten.

Die periode van tien jaar laat zien dat het – jaarlijkse – aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland is gehalveerd. Van 41.800 in 2008-2009 naar 22.948 in 2015-2016. Het zal niet verbazen dat de daling in de eerste jaren stevig was, maar nu het vooral gaat om de moeilijke gevallen, vlak de daling steeds meer af.

Opvallende verschillen

Per onderwijssoort en per mbo-school (van de individuele vo-scholen zijn de cijfers nog niet bekend) zijn er in Brabant opvallende verschillen. ROC Ter Aa in Helmond noteerde een daling van bijna 25 procent. ROC De Leijgraaf (Oss, Uden, Veghel) meldt een groei van het aantal uitvallers met 28 procent. Bij ROC Tilburg is er een toename van 1.1 procent, bij groenschool Helicon is de stijging 8.1 procent en bij SintLucas in Boxtel/Eindhoven 14.5 procent.

Het aantal voortijdig schoolverlaters bij ROC Tilburg is met 6.2 procent (412 studenten) verhoudingsgewijs het hoogst. De Rooi Pannen (vestigingen Tilburg, Breda, Eindhoven) zit op 3.1 procent (202 studenten).

Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) zwaait iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten in een brief aan de Tweede Kamer lof toe. Ze richt de schijnwerper in het bijzonder op de instellingen die een daling van minstens 5 procent hebben gerealiseerd ten opzichte van vorig jaar. Ook ligt hun vsv-percentage onder het landelijk mbo-gemiddelde  en/of is de afgelopen drie jaren steeds ieder jaar gedaald.

In Brabant zijn dat het Koning Willem I College (Den Bosch), ROC Ter Aa (Helmond), Summa College (Eindhoven), AOC West-Brabant/Prinsentuin.

Graphic uit document ministerie van OCW

Deel dit artikel