21 juni 2024

Aan ambitie ontbrak het niet in Limburg

29 juni 2018 Emmanuel Naaijkens

  Uit het voorwoord van het College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs in het jaarverslag 2016. Het jaarverslag over 2017 is nog niet verschenen. Aan de ambitie ligt het niet, de werkelijkheid blijkt weerbarstiger. Lees hier vragen | Lees meer

Deel dit artikel

Minister wil haast maken met wet passend onderwijs

3 mei 2012 webredactie

DEN HAAG | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt wil op korte termijn met de Eerste Kamer een afspraak maken over de verdere behandeling van het wetsvoorstel passend onderwijs.

Volgens de minister is het voor alle betrokkenen van belang dat er snel duidelijkheid komt. Door het recent afgesloten akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie is er een nieuwe politieke realiteit ontstaan. De beoogde bezuiniging wordt (deels) teruggedraaid en dat heeft
consequenties voor de randvoorwaarden voor de invoering van passend onderwijs.
| Lees meer

Deel dit artikel
1 2