29 februari 2024

Van de Donk over hoger onderwijs: pas op voor V&D effect

Prof. Wim van de Donk

DEN HAAG | NIEUWS | Het hoger onderwijs in Nederland staat er, internationaal gezien, goed voor. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Want we kunnen zomaar achterop raken als we niet goed aanhaken bij de digitalisering.

Dat is de boodschap van prof. Wim van de Donk in een interview met de website ScieneGuide. Van de Donk, commissaris van de Koning in Brabant, is voorzitter van de commissie die in opdracht van het kabinet de prestatieafspraken in het hoger onderwijs heeft geëvalueerd. Het rapport is vandaag overhandigd aan demissionair minister van Onderwijs Bussemaker.

Van de Donk tegenover ScienceGuide: “Wij hebben nog steeds een stelsel dat in internationaal opzicht erg goed staat aangeschreven. Toch vraagt toekomstbestendigheid van het stelsel om een doorontwikkeling. Op het punt van digitalisering is de wereld snel aan het veranderen. Als je dan als universiteiten en hogescholen denkt: ‘Het zal mijn tijd wel duren’, ben je voor je het weet de V&D van de samenleving.”

In 2012 zijn met alle bekostigde instellingen in het hoger onderwijs bij wijze van experiment prestatieafspraken gemaakt over onderwijskwaliteit, studiesucces, profilering en valorisatie. Zeven procent van de totale onderwijsbekostiging is gekoppeld aan de prestatieafspraken met de onderwijsinstellingen. Het oogmerk van deze prestatiebekostiging was, volgens Van de Donk, ‘om het stelsel van hoger onderwijs en onderzoek strategisch te prikkelen. Uit onze evaluatie blijkt dat daar onvoldoende van terecht is gekomen’. 

Lees hier het interview op ScienceGuide

 

 

Deel dit artikel