16 april 2024

Didactief legt de onderneming Cito onder het vergrootglas

AMSTERDAM | NIEUWS | Het vakblad Didactief richt in een serie van drie artikelen het vizier op toetsontwikkelaar Cito. De artikelen staan op de website van Didactief onder de titel ‘De tentakels van Cito’.  

De onderzoeksjournalisten gaan vooral in op de financiële relatie tussen de Stichting Cito en de BV Cito. Om de verhouding tussen deze twee rechtspersonen te schetsen deed de redactie een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om zo inzage te krijgen in alle relevante documenten op het ministerie van Onderwijs.

De redactie van Didactief verwijt de Nederlandse overheid dat het Cito wel erg gemakkelijk heeft gemaakt om geld te verdienen. “En terwijl heel Nederland denkt dat Cito ´van de overheid´ is, strekt de toetsontwikkelaar zijn tentakels uit tot in belastingparadijzen als Delaware en de Bahama’s. Verliezen van de commerciële poot Cito BV worden gedekt met subsidiegelden van Stichting Cito”, aldus de redactie.

In een verklaring neemt Cito afstand van de aantijgingen in de artikelenserie. “In dit dossier worden beweringen gedaan die als feiten worden weergegeven maar pertinent onjuist zijn. Door deze publicatie voelt Cito zich ernstig in haar eer en goede naam aangetast. Momenteel wordt overlegd of wij stappen gaan ondernemen tegen deze publicatie, waarvan Cito geen tijdige inzage heeft gehad.” De redactie van Didactief op haar beurt laat weten dat Cito wel degelijk de mogelijkheid is geboden om vooraf te reageren, maar dat daar geen gebruik van is gemaakt.

> Ga hier naar de site van Didactief
> Ga hier naar de reactie van Cito
> Ga hier naar vragen die CDA Kamerlid Rog heeft gesteld over het dossier van Didactief

Deel dit artikel