20 april 2024

Excellente scholen op herhaling

DEN HAAG | NIEUWS | Van de zes scholen in Brabant die het predicaat Excellent 2013 in de wacht hebben gesleept zijn er vier die vorig jaar ook al die erkenning verwierven. Het gaat om OBS Straap (Helmond), CBS De Grebbe (Bergen op Zoom), Pius X College (vmbo, Bladel) en het Van Maerlantlyceum (vwo, Eindhoven). Nieuw zijn Kwadrant (praktijkonderwijs, Bergen op Zoom) en het Merlet College (vmbo, Mill) .

De vier genoemde scholen zijn niet de enige die op herhaling zijn gegaan. Veel scholen die het predicaat 2012 verwierven, hebben zich opnieuw aangemeld bij de jury die de aanvragen beoordeeld. Staatssecretaris Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over die scholen: ‘Zij willen zich inzetten op duurzame excellente onderwijskwaliteit en zien het als hun verantwoordelijkheid om nu opnieuw te laten zien dat deze kwaliteit op hetzelfde hoge niveau blijft’.

Voor de tweede ronde van ‘excelleren’ hebben zich in totaal 141 scholen (of afdelingen van scholen) gemeld om beoordeeld te worden door de jury. Dat zijn er evenveel als een jaar eerder. Wel zijn meer scholen onderscheiden met het predicaat excellent (76 tegen 53). Staatssecretaris Dekker: ‘Een verklaring daarvoor kan zijn dat de jury bij aanmelding meer duidelijkheid heeft geboden over de minimumvoorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarmee heeft de jury de scholen tot meer zelfselectie willen bewegen.’

Het toekennen van predicaten ziet de bewindsman als een goed middel om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Dekker constateert ook met de jury dat ‘excellentie in het onderwijs een geaccepteerd begrip is geworden’. Een belangrijk effect is dat topscholen met collega’s informatie uitwisselen over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

CBS De Grebbe in Bergen op Zoom behaalde opnieuw het predicaat excellent. Deze school heeft vrijwel alleen maar leerlingen van allochtone herkomst. Erder sleepte De Grebbe al de Nationale Onderwijsprijs in de wacht.

Het oordeel van de jury is niet alleen gebaseerd op het onderwijsleerproces en de harde resultaten op gebied van taal en rekenen. Er wordt ook gekeken naar andere vakken en naar aspecten als culturele vorming en redzaamheid. Het is de bedoeling dat de Onderwijsinspectie in de nabije toekomst de predicaten gaat toekennen. Behalve excellent is dat dan ook het predicaat ‘goed’. Nu volstaat de inspectie met het oordeel ‘voldoende’.
In Brabant behaalden vorig jaar ook basisschool Deken van Hout (Asten), het Beatrix College (vmbo, Tilburg) en Gymnasium Beekvliet (St. Michielsgestel) het predicaat excellent. Deze scholen ontbreken nu op de lijst.

> Meer achtergrond op de site van OCW
> Lees ook: Nieuwe gids en website voor keuze middelbare school

Deel dit artikel