20 juli 2024

Overheid bezuinigt, TU/e investeert in 100 nieuwe onderzoeksplaatsen

EINDHOVEN | NIEUWS | De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat 10 miljoen euro investeren in nieuwe promovendi. In samenwerking met het bedrijfsleven moet deze impuls honderd nieuwe onderzoeksplekken opleveren.

De universiteit wil zo de terugloop in het aantal promotieplaatsen, die het gevolg is van afnemende overheidsfinanciering, afremmen. Dit maakte dr. ir. Arno Peels, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e, bekend in zijn nieuwjaarstoespraak.

“Zonder ingreep loopt het aantal promovendi aan de TU/e met 200 à 250 terug, op een totaal van ongeveer 1150”, aldus bestuursvoorzitter Peels. Deze terugloop, die vanaf 2011 zichtbaar is, is een gevolg van het besluit van het vorige kabinet om opbrengsten uit de verkoop van het Nederlandse aardgas (ook bekend als FES-gelden) niet meer aan onderzoek te besteden. Met name de technische universiteiten worden fors geraakt door dat besluit, stelt Peels. Ze zien hun onderzoekscapaciteit dan ook flink afnemen.

Peels: “Daarmee neemt de innovatiekracht af, wat een negatief effect heeft op de kenniseconomie van Nederland en die van Brainport in het bijzonder. Dat baart ons grote zorgen. De TU/e investeert daarom anticyclisch, om onze onderzoekscapaciteit en –output niet al te hard te laten teruglopen. Dit zijn belangrijke investeringen, want elke euro die je investeert in onderzoek en innovatie, levert een veelvoud aan euro’s op voor de kenniseconomie.”

Maatschappelijke thema’s
Het is de bedoeling dat elke promovendus die de TU/e betaalt, wordt aangevuld met een promovendus gefinancierd door het bedrijfsleven. Samen is dat goed voor honderd extra promotieplaatsen. Peels: “We denken dat deze constructie een aantrekkelijk aanbod vormt voor bedrijven om samen met ons nieuw onderzoek op te zetten.”

In de begroting van 2013 heeft de universiteit de eerste twee miljoen al gereserveerd, ondanks de druk van bezuinigingen. De universiteit wil vooral investeren in onderzoek binnen haar Strategic Areas: Energy, Health en Smart Mobility. Dit is in lijn met Strategisch Plan TU/e 2020, dat onder meer inzet op versterking van het onderzoek in deze belangrijke maatschappelijke thema’s.
[Bron: persbericht]

> Lees ook berichtgeving over bezuinigingen op site Rathenau Institituut 

Deel dit artikel