18 april 2024

Avans Hogeschool gaat selecteren aan de poort

BREDA | NIEUWS | Nog altijd actueel | Avans Hogeschool gaat gebruik maken van de mogelijkheid die het kabinet biedt om nieuwe studenten in het hoger onderwijs te selecteren aan de poort.

Dat moet er toe leiden dat Avans studenten binnenhaalt die gemotiveerd zijn en die een goede kans hebben om hun hbo-studie met succes af te ronden. “We gaan niet meer voor kwantiteit maar kwaliteit.”

Paul Rüpp, voorzitter van het college van bestuur van Avans Hogeschool, meldde dat dinsdag 22 november op een symposium over het belang van een goede taalvaardigheid van hbo-studenten. Het instrument van de selectie maakt onderdeel uit van het beraad dat moet leiden tot een nieuwe strategische koers van de hogeschool. Avans, de beste brede hogeschool van Nederland, heeft vestigingen in Breda, Tilburg en Den Bosch.  
Welke opleidingen in aanmerking komen voor selectie van studenten wordt de komende maanden bepaald. Het is dus niet zo dat voor alle opleidingen strengere toelatingseisen worden gesteld. Avans is een brede hogeschool die in de regio een belangrijke functie vervult in het opleiden van jonge mensen en dat moet vooral zo blijven, aldus Rüpp.

Maar het komt nu nog te vaak voor dat er studenten aan een opleiding beginnen waarvan duidelijk is dat die de eindstreep niet halen. Rüpp noemde als voorbeeld studenten die zonder wiskunde in hun pakket voor een technische opleiding kiezen. Er moet volgens de bestuursvoorzitter ook kritischer gekeken worden naar de instroom vanuit het mbo naar het hbo omdat een deel van de mbo’ers niet over genoeg bagage beschikt.

Intakegesprekken
Voor komend studiejaar gaat Avans bovendien 1500 intakegesprekken voeren met aankomende studenten om na te gaan wat hun motieven zijn om voor een bepaalde studie te kiezen en of hij of zij de goede vooropleiding heeft. Het intakegesprek is in strikte zin geen vorm van selectie want ook bij een negatief advies kan de betrokkene de inschrijving doorzetten. De hogeschool gaat ervan uit dat deze aanpak leidt tot een bewustere keuze. Bovendien wordt gebruik gemaakt van een studentenvolgsysteem dat de studievoortgang in kaart brengt. In het basis- en voortgezet onderwijs wordt al lang met dergelijke systemen gewerkt.

Toets
Op het symposium brak Rüpp  – die ooit docent Nederlands was aan een middelbare school – een lans voor het verbeteren van  de taalvaardigheid van de Avansstudenten. Want het taalniveau van de instromende studenten – ook de vwo’ers – daalt. Van degenen die de Hogeschooltaal-toets doen voor hun propedeuse, haalt nog geen 25 % de norm, aldus Rüpp. Het is hard nodig dat óók in het hoger onderwijs aandacht wordt geschonken aan een correct gebruik van de Nederlandse taal, in woord en geschrift. Het scherpt het denken van de studenten en maakt hen tot beter functionerende professionals, betoogde Rüpp.   

Deel dit artikel