23 juni 2024

Onderwijs en overheid staan voor inhaalslag met technologie

Minister Jet Bussemaker (OCW)

EINDHOVEN | NIEUWS | Nieuwe technologische ontwikkelingen vonden nog onvoldoende hun weg in het onderwijs. Daarom is er een inhaalslag nodig, waar ook de overheid een bijdrage aan moet leveren. Met die boodschap opende demissionair minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bij Fontys Hogescholen in Eindhoven op dinsdag 28 augustus het nieuwe hbo-jaar.

Ze verwees in haar toespraak naar een onderzoek van de Onderwijsraad waaruit blijkt dat de verschillen in het gebruik van ict in het onderwijs groot zijn: een duidelijke visie op de relatie tussen en onderwijs en technologie ontbreekt vaak nog. “Te vaak komt het nu aan op hobbyisme of altruïsme van bepaalde leraren”, citeerde de minister de onderzoekers.

Het gaat er volgens haar niet om blind technologische ontwikkelingen te volgen, want de verantwoordelijkheid die onderwijs en overheid hebben is om er iets goeds mee te doen. “De vraag is daarom niet of we MOOC’s of ‘learning analytics’ moeten omarmen of niet. Dat zeggen ook José van Dijck (onze voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en haar medeauteurs in het boekje ‘De Platformsamenleving’. Ik citeer: ‘De discussie moet vooral gaan over publieke waarden als toegankelijkheid, betaalbaarheid, verwevenheid van onderwijs en onderzoek, burgerschap en Bildung. Deze waarden zijn immers niet vanzelfsprekend verankerd in de algoritmes en verdienmodellen van MOOC-platforms.’”

Persoonlijke vorming

Persoonlijke vorming is daarom een belangrijk fundament van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, aldus de minister. “Zodat Bildung een motor voor ontplooiing wordt op alle niveaus, voor iedereen. En niet als apart vak, maar als rode draad van je schooltijd, je studietijd en net zo goed van je werkende leven.”

“Met Bildung bedoel ik: jonge mensen kritisch leren denken. Zelf je inschattingen leren maken. Leren reflecteren op wat je hoort en ziet. Op Youtube, op Facebook – en ook in MOOC’s. Of op wat data-analyses je voorschotelen. Vergelijken met andere bronnen, met je eigen waarden.”

Maar technologie zoals tablets en app zijn geen doel op zich, benadrukte de minister. “Ze kunnen die dialoog geweldig faciliteren. Maar ze kunnen in mijn ogen alleen dát zijn: een hulpmiddel. Nooit een vervanging van persoonlijk contact – van échte ontmoeting.” Met andere woorden, de docent doet er nog steeds toe.

> Lees hier de volledige toespraak van minister Bussemaker

 

 

 

Deel dit artikel