18 juli 2024

Minister over schoolkosten mbo: studenten zijn zelf aan zet

KAMERVRAGEN

Studenten horeca van mbo-school De Rooi Pannen (archieffoto)

DEN HAAG | NIEUWS | Studenten in het mbo kunnen binnen hun instelling zelf invloed uitoefenen op de schoolkosten. De studentenraden hebben namelijk instemmingsrecht als het gaat over het schoolkostenbeleid.

Dit is de strekking van het antwoord van minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven op Kamervragen van SP en PvdA over klachten van studenten dat ze lesmateriaal moeten aanschaffen dat vervolgens niet gebruikt wordt. Uit de monitor van studentenorganisatie JOB bleek onlangs dat dit soort praktijken zich op alle mbo-scholen in mindere of meerdere mate voordoen.

De Kamerleden drongen erop aan dat de Onderwijsinspectie ingrijpt, maar de minister vindt het voldoende dat die bij de reguliere controles, zoals al gebruikelijk, naar de schoolkosten kijkt. Op grond van signalen dat er iets mis is, kan in een specifieke situatie nader onderzoek worden gedaan.

De minister zegt in haar antwoord met zoveel woorden dat de studenten via de studentenraad zelf de sleutel in handen hebben. ‘Met de invoering van het instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid voor studentenraden zijn deze meer in positie gebracht ten aanzien van de instellingen. De studentenraad heeft meer invloed op de hoofdlijnen van het schoolkostenbeleid. De instelling zal dus heel duidelijk moeten uitleggen hoe zij komt tot het voorschrijven van onderwijsbenodigdheden (voor rekening van de student) en bijvoorbeeld ook op welke manier zij oplossingen biedt voor studenten met minder financiële ruimte. Hiermee wordt bevorderd dat de schoolkosten niet hoger zijn dan noodzakelijk’, aldus de minister.

Ze benadrukt wel dat ze het ongewenst vindt dat een mbo-school lesmateriaal voorschrijft dat vervolgens niet gebruikt worden. ‘Bij het voorschrijven van onderwijsbenodigdheden aan studenten staat voorop dat de instelling daarbij soberheid dient te betrachten en de redelijkheid en billijkheid in acht moet nemen’, aldus de minister. Ze wil samen met de MBO Raad tot een handreiking komen waarin duidelijkheid wordt verschaft over (onnodige) schoolkosten.

 

Deel dit artikel