18 april 2024

Dekker: Betalen voor plusklas? Bel de inspectie!

Staatssecretaris Sander Dekker

DEN HAAG | NIEUWS | Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) raadt ouders die een bijdrage moeten betalen voor hun kind in een plusklas aan contact te zoeken met de Onderwijsinspectie. Ouders kunnen niet verplicht worden tot een financiële bijdrage voor onderwijs aan een klas van hoogbegaafde kinderen.

De bewindsman schrijft dit in antwoord op Kamervragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA). Die kwam in actie na berichtgeving in het AD dat er scholen zijn waar ouders voor hun kind in een plusklas (of vergelijkbare voorziening) tot honderden euro’s per maand moeten betalen.

Maar dat is in strijd met de regels. De staatssecretaris zet dat nog maar eens een keer uiteen in zijn bericht aan de Kamer. “Het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen moet net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos zijn. Scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten gezamenlijk voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, ook voor hoogbegaafde leerlingen.”

“Indien aparte voorzieningen nodig zijn om in de ondersteuningsbehoefte van een leerling te voorzien, dan dient daarin te worden voorzien door de eigen school of samenwerkingsverband. De toelating hiertoe mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.”

Sancties

De bewindsman benadrukt dat de inspectie optreedt tegen scholen of samenwerkingsverbanden die zich hier niet aan houden. De inspectie heeft de mogelijkheid om de bekostiging van een school gedeeltelijk of geheel op te schorten of in te houden.

Dekker is het niet eens met de PO-raad die volgens het AD stelt dat er onvoldoende budget voor deze voorzieningen voor hoogbegaafden is. Scholen en samenwerkingsverbanden ontvangen volgens de staatssecretaris voldoende middelen om ieder kind een passend onderwijsaanbod te doen, dus ook hoogbegaafde leerlingen. Verder merkt hij op dat niet alle maatwerktrajecten (veel) geld hoeven te kosten.

 

 

 

Deel dit artikel