19 juli 2024

Ouders in Deurne in actie voor behoud Leonardo-onderwijs

DEURNE | NIEUWS | Op veel scholen staat het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen onder druk, maar basisschool D’n Heiakker in Deurne gaat door met het Leonardo-onderwijs. En om het financiële fundament te verstevigen is op zondag 24 maart de tweede editie van het Leonardo Festival.

Op D’n Heikakker wordt sinds 2009 fulltime onderwijs aangeboden dat speciaal is afgestemd op hoogbegaafde kinderen in de regio Deurne, Asten en Someren, die anders zouden uitvallen in het regulier basisonderwijs. Het gaat om ongeveer veertig hele slimme kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. Ze zijn verdeeld over twee klassen en ze krijgen behalve het reguliere programma een breed aanbod van complexe thema’s.

Toen het schoolbestuur Stichting Prodas het groene licht gaf voor het Leonardo-onderwijs, was dat een project voor vier jaar. Ondanks het succes leek voortzetting onzeker vanwege de kosten die per leerling beduidend hoger liggen dan in het regulier onderwijs. Bovendien had de overheid laten blijken geen extra geld beschikbaar te willen stellen.

Het bestuur van Prodas kwam daarmee voor een moeilijke keuze te staan. Het belang van passend onderwijs voor àlle kinderen – dus ook hoogbegaafden – stond voor Prodas buiten kijf. Een oplossing werd gevonden door oudervereniging Parentes die zich sterk zou gaan maken voor het verwerven van extra geld om het gat van jaarlijks ongeveer 60.000 euro te dichten. Dat doet Parentes door vrijwillige bijdragen van ouders, bijdragen van bedrijven en sponsoractiviteiten.

Geen elite
Voor dit schooljaar komen de kosten van het Leonardo-onderwijs nog voor rekening van Prodas. Vanaf volgend jaar moet Parentes bijspringen. Omdat er inmiddels al flink wat geld in de ‘spaarpot’ zit staat vast dat het onderwijs komend schooljaar is veiliggesteld. Het toelatingsbeleid en de inrichting van het onderwijs blijft overigens een zaak van het schoolbestuur. Het geld dat Parentes inzamelt is ook bedoeld om hoogbegaafde kinderen van minder draagkrachtige ouders de mogelijkheid te bieden les te volgen in een Leonardoklas. Het mag geen elite-onderwijs worden.

Festival
Het tweede Leonardo Festival vindt op zondag 24 maart plaats in het Cultureel Centrum Deurne, van 13.00 tot 18.00 uur. Het programma bestaat onder meer uit optredens van kinderboekenschrijver Jacques Vriens en Mad Science en allerlei activiteiten voor kinderen.
Meer informatie te vinden op www.parentes.nl

> Tilburg stapt uit Leonardo-onderwijs, Breda gaat door ondanks tekort [2012]
> Concept Leonardoschool financieel onder druk
[2011]

Deel dit artikel