19 juni 2024

Schoolbesturen zoeken confrontatie met Den Haag over 1040-urennorm

UTRECHT | NIEUWS | Na vier jaar is er opnieuw actie tegen de 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs. Maar waren het in 2007 vooral de scholieren die te hoop lopen, nu zijn het (ook) de besturen die nadrukkelijk in het verzet komen.

Uit een verklaring van de VO-raad blijkt dat ze, voor wat betreft de urennorm, geen uitvoering aan de wet Onderwijstijd zullen geven, ook als die door de Eerste Kamer is goedgekeurd en daarmee definitief is geworden. Bijna negentig procent van de besturen zal zich niet houden aan de eis om 1040 (klok)uren onderwijs te bieden.
In een verklaring zegt Sjoerd Slagter:

“Het is onbegrijpelijk dat na 6 jaar van onrust en overleg Den Haag opeens het spook van de 1040-urennorm weer uit de kast trekt. Scholen doen hier dus niet aan mee en kiezen voor kwaliteit in plaats van meer uren.” De raad wijst erop dat er twee jaar geleden nog brede instemming was in politiek Den Haag om de norm vast te zetten op duizend uur, mede gebaseerd op het advies van de Commissie Cornielje.

Twitter
Maar onder druk van de PVV is het oorspronkelijk wetsvoorstel waarin die 1000 uur was opgenomen, aangepast tot de oude norm van 1040. Minister Van Bijsterveldt heeft zich daar in geschikt. Zij twitterde vandaag [20/12] naar aanleiding van de acties van scholieren tegen de ophokuren: ‘Leerlingen gaan er op achteruit als deze wet niet wordt aangenomen.’

En Jack Biskop, Kamerlid voor het CDA, twitterde over de dreiging van de scholen: ‘Merkwaardig! Als wet democratisch wordt aangenomen, besluiten scholen die niet uit te voeren? Hoezo onderwijs en voorbeeldfunctie?’ De leden van de VO-raad hebben afgesproken dat ze eventuele boetes gezamenlijk zullen betalen.
Het ministerie geeft op Facebook een korte samenvatting voor de leerlingen van de nieuwe wet. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt tussen het aantal uren volgens de oude en volgens de nieuwe wet. Er wordt echter niet gerept dan het oorspronkelijke wetsvoorstel waarin van een lagere urennorm werd uitgegaan.

Lees hier de verklaring van de VO-raad

Lees hier de reactie van OCW

Deel dit artikel