19 april 2024

‘Beste bewijs voor kwaliteit van het hbo zijn scripties van hoog niveau’

BREDA | NIEUWS | Zeven studenten waren dit jaar genomineerd voor de Avans Afstudeerprijs. De jury stond voor een uiterst lastige keuze want alle scripties waren van een hoog niveau, er waren slechts kleine kwaliteitsverschillen.

Deze constatering deed Frans van Kalmthout, vicevoorzitter van het college van bestuur van Avans Hogeschool, verzuchten dat ‘scripties van een hoog niveau het beste bewijs zijn voor de kwaliteit van het hbo.’ Een opmerking die niet geheel zonder betekenis is want Van Kalmthout is lid van de landelijke commissie die zich onder meer met de vraag gaat bezighouden of het verstandig is om landelijke examens in te voeren in het hbo. Dit om de kwaliteit van het hbo te borgen.

Diploma op zak

Voor de zeven studenten doet er dat allemaal niet meer toe, zij hebben hun diploma op zak. En Jeroen van Groesen uit Tilburg, die gestudeerd heeft aan de Avans Academie voor Bouw en Infra, ging met de eer strijken. Hij kreeg uit handen van Van Kalmthout een cheque van 1500 euro. Van Groesen kreeg de prijs van de jury omdat hij bij wijze van scriptie een handboek heeft geschreven dat aannemers kunnen gebruiken in een nieuw bouwproces dat erg in opkomst is. In vaktaal heet dit  het DBFMO-model (Design, Build, Finance, Maintain en Operate).
Deze aanpak wordt in de bouwsector als veelbelovend gezien, maar de invoering ervan verloopt traag. Dat het om een belangrijk onderwerp gaat mag blijken uit het feit dat zelfs het kabinet dit in beleid heeft opgenomen, aldus de jury.

Tijdens de korte presentaties door de genomineerden kwam naar voren dat de afgestudeerden bij de organisatie waar ze hun afstudeeropdracht hebben voltooid, indruk hebben gemaakt met hun kennis en hun verrassende kijk op de gang van zaken. Dat ze met hun opvattingen zelfs ingingen tegen managers met veel ervaring, werd alleen maar gewaardeerd. Het leidde in enkele gevallen ook tot een baan.

Engelstalig
Een bijzonder woord van waardering had de jury voor de gezamenlijke scriptie van Annet van Zutphen en Charmayne Miedema. Die was geheel in het Engels van een hoog niveau geschreven. Dat sluit prima aan bij het beleid van Avans dat er op gericht is dat afgestudeerden het Engels op niveau B2 beheersen. Jaarlijks verschijnen er bij Avans 3000 tot 4000 scripties.

De genomineerden waren: Annelies de Hullu, Tim de Looijer & Mark Pijnenburg, Annet van Zutphen & Charmayne Miedema, Bram de Feijter en Jeroen van Groesen. De jury bestond uit: P. Sukel, A. Wassing, C. van Gerven en R. Hoogenboom.


Op de foto: Frans van Kalmthout (links) en winnaar Jeroen van Groesen. (Foto Wilfried Scholtes)

Deel dit artikel