19 juli 2024

Nieuwe hoogleraar Religieuze Educatie: les over religie belangrijker dan ooit

Prof. dr. Monique van Dijk – Groeneboer

TILBURG | NIEUWS | Prof. Dr. Monique van Dijk – Groeneboer is benoemd tot hoogleraar Religieuze Educatie aan de Tilburg School of Catholic Theology (Universiteit van Tilburg). Zij doet onder meer onderzoek naar de religie van scholieren en het vak godsdienst en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

Eerder dit jaar zei prof. Van Dijk voorafgaand aan een conferentie onder meer dit over haar werk. ‘In deze tijd is lesgeven over religie belangrijker dan ooit. In de wereld worden mensen gedood, velen zijn op de vlucht en de oorzaken lijken vaak religieus van aard. Hier, in Nederland, bekijken we dat en we hebben er een mening over… Maar waar liggen de wortels van je mening?’

‘Scholieren weten dat nauwelijks meer, kennis over die wortels is belangrijk en daarover vertellen wetenschappers op deze conferentie. Tegelijk gaat religie ten diepste over de mens zelf, wie jij bent als persoon. Juist de vorming van die persoon gebeurt in het onderwijs en in het bijzonder in het vak godsdienst en levensbeschouwing! De vraag hoe docenten dat doen en zouden kunnen doen gezien de diversiteit in de klassen, staat centraal deze twee dagen.’

Deze leerstoel Religieuze Educatie heeft tot doel het verrichten van onderzoek naar de religie van jongeren, naar wijzen waarop religieuze educatie vorm kan krijgen en hoe een goede narratieve dialoog op scholen kan worden gevoerd, en het verzorgen van onderwijs daaromtrent.

Sinds 1995 is Monique van Dijk werkzaam bij TST (toen nog Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht geheten). Daar verzorgt zij onder meer colleges Godsdienstsociologie, Jongerencultuur en Spiritualiteit en Methoden van empirisch onderzoek, begeleidt scripties en is pastoraal supervisor. Sinds 2015 is zij coördinator van de tweejarige universitaire lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing en sinds 2016 executive boardmember van de International Association of Youth Ministry (IASYM).

Van Dijk verricht al twintig jaar longitudinaal onderzoek naar de religie van middelbare scholieren, ontwikkelt en onderzoekt evidence based nieuwe werkvormen middels professionele leergemeenschappen en geeft identiteitsadvies aan scholen in het voortgezet onderwijs. De benoeming vindt plaats met steun van het Philip Eijlander Diversity Program.

[Bron: o.a. persbericht]

 

Deel dit artikel