17 april 2024

Europese subsidies voor Tilburgse wetenschappers

Drie talentvolle wetenschappers van Tilburg University ontvangen ieder 1,5 miljoen euro subsidie voor hun onderzoek van de European Research Council (ERC). Het gaat om ERC Starting Grants voor dr. Mark Brandt en dr. ir. Joris Mulder van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en voor dr. Linnet Taylor van Tilburg Law School.

ERC Starting Grants zijn in het leven geroepen om jonge, getalenteerde onderzoekers aan te moedigen om zelfstandig onderzoek te doen in Europa en om hun carrière op te bouwen. De regeling richt zich op onderzoekers die potentieel hebben getoond om zelfstandige onderzoeksleiders te worden. Deze beurs wordt over een periode van vijf jaar uitgespreid en stelt de onderzoekers in staat een eigen team op te bouwen.

De drie nieuwe onderzoeksprojecten van Tilburg University zijn gericht op actuele thema’s:

Mark Brandt: een nieuwe methode voor de bestudering van geloofssystemen

Religies, ideologieën en wereldbeelden kunnen aanleiding geven tot protest, bepaald stemgedrag, vooroordelen en populistische opstand. Het doel van het onderzoek is de structuur en dynamiek van geloofssystemen te onderzoeken. Daartoe wordt een nieuwe netwerkanalyse ingezet, ontworpen voor psychologische data, die interne structuur van politieke geloofssystemen kan voorspellen. Daarmee kan worden nagegaan hoe verschillende attitudes, waarden, idealen en doelen waaruit zo’n systeem bestaat in elkaar passen en hoe deze structuur verandert in de loop van de tijd, tussen mensen en tussen landen. Brandt verwacht beter te gaan begrijpen waarom sommige religies vatbaarder zijn voor radicalisering dan andere, hoe ze zich ontwikkelen in diverse landen, en hoe ze veranderen als gevolg van historische gebeurtenissen.

Joris Mulder: naar een beter begrip van dynamische sociale netwerken

Relationele data komen in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar. Denk aan data met gedetailleerde informatie over wie er met wie en wanneer contact had in een netwerk. Zoals contacten met collegae, interactie tussen studenten en docenten, of politiegegevens over criminele bendes. Al deze data kunnen bijdragen aan ons begrip van dynamische sociale netwerken omdat ze inzicht kunnen geven in de snelheid, het ritme, de duur en het tijdsverloop in sociale interacties. Statistische instrumenten om dergelijke data te analyseren zijn echter nog onvoldoende ontwikkeld, waardoor we de evolutie van sociale relaties in de tijd onvoldoende begrijpen. Mulder ontwikkelt nu een innovatief statistisch kader voor de analyse van relationele data. Dit kader wordt omgezet in gratis software voor sociale wetenschappers. Mulder verwacht een nieuwe baanbrekende methode te ontwikkelen voor het bouwen en testen van theorieën over tijdgevoelige processen in sociale netwerken. Denk concreet aan het voorspellen wanneer gewelddadigheden zullen uitbreken tussen criminele bendes of hoe snel integratie plaatsvindt in multicultureel samengestelde teams.

Linnet Taylor: een nieuw kader voor Data Justice

Populaties en plaatsen in de wereld die tot voor kort digitaal onzichtbaar waren zijn inmiddels onderdeel geworden van een ‘datarevolutie’, met grote gevolgen voor de menselijke en economische ontwikkeling. Maar naast de vele voordelen van de datarevolutie bestaat het risico dat de zij de sociale rechtvaardigheid onder druk zet en leidt tot meer machtsongelijkheid, misleiding en discriminatie. Er is dan ook behoefte aan een nieuw interdisciplinair kader inzake rechten en vrijheden met betrekking tot data, kort gezegd: aan Data Justice. Linnet Taylor gaat zo’n kader ontwikkelen langs drie dimensies van vrijheid: (on)zichtbaarheid, technologie-autonomie, en bestrijding van datagestuurde discriminatie. Het kader wordt op negen plaatsen in de wereld getest door middel van maatschappelijk debat.

[Bron: persbericht UvT)

Deel dit artikel