24 april 2024

‘Een vaste plek voor cultuureducatie in het mbo’

Studente op een mbo-school voert tijdens de open dag een theateract uit. Archieffoto OB

DEN BOSCH | NIEUWS | Cultuureducatie moet een vaste plek krijgen in het curriculum van het middelbaar beroepsonderwijs. Daarvoor pleiten LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) en CJP (platform voor cultuurliefhebbers). Zij doen dat in een publicatie die op 7 december wordt gepresenteerd tijdens een culturele inspiratiedag op het Koning Willem I College in Den Bosch. Dat is een mbo-school die veel aan cultuureducatie doet.

Uit het onderzoek blijkt dat een beperkt aantal mbo-opleidingen aandacht besteedt aan kunst en cultuur. Daar waar kunst en cultuur in het mbo al wel een rol speelt is er behoefte aan structureel beleid, stellen LKCA en CJP. Volgens bij organisaties schuilt het belang van cultuureducatie erin dat het studenten in staat stelt ‘de creatieve kracht te ontwikkelen die hard nodig is op een arbeidsmarkt in een snel veranderende wereld’.

MBO Card

In het voortgezet onderwijs maakt cultuureducatie deel uit van het onderwijsprogramma en draagt deze bij aan de persoonlijke vorming en ontwikkeling van kritische denkvaardigheden. Het mbo blijft daar (ver) bij achter. Een manier om studenten in het mbo in aanraking te brengen met kunst en cultuur is door meer gebruik te (laten) maken van de MBO Card en daarbij samen te werken met culturele instellingen. De MBO Card is een kortingspas die in januari 2016 is geïntroduceerd en alle ruim 400.000 studenten hebben er een.

Onderwijskundig gezien zou cultuureducatie aan kunnen sluiten bij Nederlands en burgerschap, als verdieping van het vakmanschap en als beroepsvorming bij opleidingen (bijv. Zorg en Welzijn) waar je in het toekomstig beroep culturele activiteiten begeleidt. De onderwijsvernieuwing die nu plaatsvindt biedt bij uitstek de gelegenheid dit te realiseren, aldus LKCA en CJP.

> > De publicatie Een wereld vol mogelijkheden, cultuureducatie in het mbo is vanaf 7 december gratis te bestellen of te downloaden via www.lkca.nl/wereld

 

 

 

Deel dit artikel