16 juli 2024

Scholen Metameer naar OMO als gevolg van krimp

Leerlingen van het Metameer genieten van het mooie weer. Foto Goedele Monnens.

TILBURG | BOXMEER | NIEUWS | De scholen van het bestuur Metameer in het Land van Cuijk gaan over naar de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De overdracht, voorzien in het voorjaar van 2019, is het gevolg van bevolkingskrimp. Door een gestaag teruglopend leerlingenaantal is het moeilijk op termijn de onderwijskwaliteit te handhaven.

In het oosten van Brabant heeft Metameer drie scholen (Boxmeer en Stevensbeek, 2250 leerlingen) en OMO twee scholen met meerdere locaties (Elzendaalcollege in Boxmeer en Gennep, Merletcollege in Cuijk, Mill en Grave, 4350 leerlingen).

Beide besturen waren al enige tijd in gesprek over hoe ze demografische ontwikkelingen het beste het hoofd kunnen bieden. Door de scholen van Metameer aan te sluiten bij OMOI kan een zo breed mogelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod in de regio behouden blijven. De scholen van Metameer en vereniging OMO leveren al jaren goede onderwijsprestaties.

Diversiteit en kleinschaligheid

“We willen de kwaliteit van het curriculum en de diversiteit van het pedagogisch/didactisch aanbod handhaven. We willen voorkomen dat opleidingen enkel het zogenaamde kerncurriculum aan kunnen bieden. Een bestuursoverdracht zorgt ervoor dat de keuzemogelijkheden voor leerlingen in de regio in stand blijven.”

“Het gaat daarbij zowel om de inhoud van de opleidingen als om de betrokken scholen zelf.  Het is nadrukkelijk de bedoeling om de nu bestaande kleinschaligheid van de scholen in stand te houden. Deze kleinschaligheid kan behouden blijven tegen de achtergrond van de schaalvoordelen van de scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gezamenlijk”, aldus beide besturen in een persverklaring.

Medezeggenschap

De komende tijd bereiden beide besturen en betreffende scholen de bestuursoverdracht zorgvuldig voor. De besturen stemmen regelmatig af met de medezeggenschapsraden en de vakbonden. Besturen vragen toestemming aan het ministerie van OCW om de bestuursoverdracht  daadwerkelijk te verwezenlijken. De overdracht heeft voor de betrokken medewerkers, leerlingen en hun ouders feitelijk geen gevolgen. Scholen bieden leerlingen op dezelfde locaties en op dezelfde wijze het onderwijs aan. Het streven is de bestuursoverdracht in het voorjaar van 2019 te realiseren.

[Bron: persbricht]

Leerlingen van Metameer werken aan een opdracht. Foto Goedele Monnens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel