16 april 2024

‘Nog nooit zo erg geweest met de bureaucratie’

Harry Hoekjen van Onderwijscentrum Leijpark

TILBURG | NIEUWS | Alle pogingen ten spijt in de afgelopen jaren om de regeldruk in het onderwijs te verminderen, is de bureaucratie alleen maar toegenomen. ‘Het is nog nooit zo erg geweest’, zegt Harry Hoekjen, directeur-bestuurder van Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg in de jongste nieuwsbrief van Verus.

Onderwijscentrum Leijpark is een instelling die leerlingen van 4 – 20 jaar met een functionele beperking onderwijs, zorg en begeleiding op maat biedt. (Voorheen mytylschool). Hoekjen doet zijn uitspraak in het kader van een serie in de nieuwsbrief van Verus over gelijke kansen in het onderwijs. Het wordt instellingen als Leijpark niet gemakkelijk gemaakt om leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen. De boosdoener is de ontzettend complexe financiering van dit soort onderwijs.

Hoekjen in de nieuwsbrief van Verus:  ‘Samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden soms gestuurd door geld en houden onvoldoende rekening met de werkelijke vraag die kinderen hebben.’ Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat een ernstig ziek kind van zeven jaar aanvankelijk niet het groene licht kreeg voor een plaats in het onderwijscentrum. Hoekjen besloot daarop het kind voor eigen rekening te plaatsen.

Kansen ontnemen

Complex is ook dat Leijpark te maken heeft met onderwijsgelden én zorgbekostiging. ‘We moeten langs allerlei kantoren en bureaus om de benodigde middelen te verkrijgen voor zorg en ondersteuning. Het is erg om te zien: Er wordt veel te veel van scholen gevraagd en dat leidt tot risico’s van een tekort op middelen. We ontnemen kinderen daardoor kansen’.

Die bureaucratie neemt absurde vormen aan zegt Hoekjen tegen Verus. ‘Het is nog nooit zo erg geweest. Pas zag ik een aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voorbijkomen van 25 cm papier.’

Hoekjen pleit al jaren voor een betere financiering van onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen. Bij de samenstelling van het nieuwe kabinet vond hij gehoor, zijn voorstel kwam in het regeerakkoord. Het is nu wachten op de uitvoering.

Lees hier het volledige interview met Hoekjen.

In het kader van de serie lelijke kansen van Verus schreef Dave Ensberg, voorzitter college van bestuur van de Stichting Biezonderwijs in Tilburg, een blog waarin hij vooroordelen aan de kaak stelt.

Lees hier de blog van Ensberg.

Deel dit artikel