26 mei 2024

Oud-Kamerlid Loes Ypma (PvdA) maakt overstap naar Verus

Loes Ypma,beoogd voorzitter van Verus. Foto Lex Draijer / PvdA

WOERDEN | NIEUWS | Loes Ypma (37), tot afgelopen voorjaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Verus , organisatie van het katholiek en protestants-christelijk onderwijs. Zij volgt in die functie Wim Kuiper op die acht jaar aan het hoofd stond van eerst Besturenraad en later, na een fusie met de katholieke bond, Verus.

De voordracht door de Raad van Toezicht moet nog wel worden goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van vrijdag 29 september. Loes Ypma is opgegroeid in een maatschappelijk zeer betrokken gezin, waar veel aandacht was voor solidariteit, gemeenschapszin en verbinding met de ander.

Haar werkzame leven is Ypma voor de klas begonnen, als docent maatschappijleer. Ypma was zeven jaar gemeenteraadslid en vijf jaar wethouder. Omdat ze bij de verkiezingen in maart van dit jaar niet werd herkozen als Kamerlid moest ze op zoek naar een nieuwe baan.

Onderwijs was altijd haar werkgebied. Als Kamerlid was zij woordvoerder onderwijs en toonde zij hart te hebben voor waardegedreven onderwijs. Zij keerde zich tegen tendensen als economisering, uniformering en een doorgeslagen toetscultuur. Ypma staat dan ook volledig achter het uitgangspunt van Verus dat onderwijs een dienst aan de samenleving en de leerling is, waarbij de gehele leerling geraakt wordt: hoofd, hart en handen.

[Bron: website Verus]

Meer informatie bij Verus en Parlement en Politiek

Deel dit artikel